Doğru ve Yanlışı Ayırmak

Soru:cicek-cay-kasigim
1- Neyin doğru, neyin yanlış olduğu hususunda kendi fikirlerimi oluşturmak değil, İslamın ne dediğini anlamak istiyorum. Fakat çoğu meselede, ‘çoğunlukla yalan kötüdür’ gibi kolay sonuçlara ulaşamıyoruz. Gerçekten neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayamadığım, küçük, büyük konularda ‘kendi hükmümü’ vermem kötü mü olur, yoksa neyin doğru olduğuna emin olmak için illa manevi şekilde ilham almamız mı gerekir?
2- Hangi konularda yanlış düşünmek insanı küfre sokar ?

CEVAP:
Allah’ın affı ve mağfireti üzerinize olsun. İslam’ın ne dediğini öğrenmek istediğinizi belirtmektesiniz.
1- İslam’da hükümler akla, mantığa veya ilhama dayanmaz. İslam’da, bir şeyin küfür veya iman olduğu, haram veya helal, emir veya yasak olduğu Kur’an, Sünnet, İcmai ümmet ve Kıyası Fukaha ile belirlenir.
Bunları öğrenmek için bir islam ilmihali alıp okumak yeterlidir. Ama daha derin bilgilere ermek isteyen kimse, bu ilmihallerin kaynağı olan, hangi hükmün hangi ayet ve hadisi şerife dayandığını kaynak vererek belirleyen kitaplar vardır ki, arzu eden onlardan bu kaynaklara erişebilir. Bunlar, Dört Mezhebin Fıkhı veya Mülteka gibi değerli eserlerde mecvuttur.
2- Hangi konularda yanlış düşünmenin küfre düşüreceğini soruyorsunuz. Amentünün içeriğine iman etmeyen bir kimse küfre girer.

 

(Visited 446 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın