Dualar Neden Kabul Edilmez

“Deki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var.”
(Furkan suresi 77.Ayet)
Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir.”
(Mü’min/60)

Bir başka ayette mealen;
“En güzel isimler Allah’ındır. O’na o isimlerle dua edin. O’nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yaptıklarının cezasını görecektir.” (A’raf/180)

İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor:
Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
– “Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kaıları açılmış demektir. Allah’a taleb edilen (dünyevî şeylerden) Allah’ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir. “
Tirmizî, Daavât 112, (3542).

Rabbimiz dua edilmesini istemektedir. Dua ibadetin özüdür. Dualar kabul edilsin veya edilmesin duadan asla geri durmamalıyız.
Duaların kabul olması için esmâ-ül-hüsnâ ile dua etmek veya tekerleme gibi yazılmış Türkçe, Arapça duaları okumak yetmez.
Duaların kabul olma şartları vardır.
1) Ehli sünnet akâidini bilmek ve ona göre itikat etmek lazım.
2) Şirkten, küfürden korunmak lazım.
3) Haram lokma yememek lazım.
4) Dili gıybetten, yalandan, iftiradan korumak lazım.
5) Kalbi, kötü huylardan yani, kin, hased, dünyaya tapınma, kibir gibi kötü huylardan temizlemek lazım.
6) Bunları yaptıktan sonra yapılan dualar kabule şayan mı değil mi onları tartmak lazım.. Bazen insanlar kabul olmayacak duaya amin derler.
Misal: Bu dünya da sonsuz yaşamı istemek gibi. Zira bu dünya sonsuz yaşatılmak için değil imtihan için yaratılmıştır.
7) Dua kabul olmadı diye Allah’a sitem etmemek lazım.
8) Duadan sonra “Yâ Rabbenâ lutfun da hoş, kahrın da hoş” deyip başa gelen olumsuzluklara rıza göstermek, nimetlere de şükretmek lazım.

Bunlar yapılmadan da dua kabul edilir mi?
Allah dilerse kabul eder. O’ndan asla ümid kesilmemeli. Allahu teala bazen de duanın kabul edilmesini geciktirir. Taa ki o vesile ile kul günahlarına tövbe etsin, daha samimi bir kul olabilsin..
Yukarıda zikredilen şartlar yerine getirilse bile bazen dualar kabul edilmeyebilir. Ancak kabul edilmeyen dualar için ahirette çok büyük sevaplar verileceği Peygamberimizin bildirdiği haberlerde bildirilmiştir.

 

Sıkıntıdan kurtulmak için okunacak duâ

(Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!)(22)
(Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerîm.) (23)
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan, her dertten kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır”
“Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.”
“La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır”
“Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.”
“Sıkıntılı iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekîl” deyiniz!”
“Sabah-akşam İhlas ve Muavvizeteyni [iki kuleuzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belâları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir.”
“Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm’i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir.”
İmam-ı Rabbanî hazretleri, her türlü zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa La havle vela kuvvete illa billah okur, okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüz defa Salevat-ı şerife getirirdi.

(Visited 445 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Dualar Neden Kabul Edilmez” üzerine 2 yorum.

Bir cevap yazın