Dünya Öküzün Üzerinde midir?

Ashabın büyüklerinden Rasulullahın amcasının oğlu İbn-i Abbas’ın (radıyallahu anh) rivâyet ettiğği sahih bir hadis-i şerifte, çiftçi olduğu anlaşılan bir adam Peygamber (aleyhissalâtü vesselâm) Efendimize gelir, bir soru sorar:
– “Ey Allahın Rasülü! Dünya ne üstündedir?” der. Peygamberimiz:
– “عَلَي الثَّوْرِ  Öküzün üzerindedir.” buyurur.
Bir süre sonra balıkçı olduğu anlaşılan bir adam gelir:
– “Ey Allahın Rasülü! Dünya ne üstündedir?” der. Peygamberimiz:
– “عَلَي الثَّوْرِ وَالْحُوتِ (Dünya,) öküzün ve balığın üzerindedir.” buyurur.
Yine bir başka zaman Rasulullaha, hal ve hareketinden bilge bir kişi olduğu anlaşılan birisi gelir o da dünya hakkında soru sorar:
– “Ey Allahın Rasülü! Dünya ne üzerindedir”, der. Rasulullah ona farklı bir cevap verir:
– اَلْأَرْضُ عَلَي الْمُعَلَّقَةِ (Dünya boşluktadır) buyurur.
Bu rivayette Rasulullah soru soran insanların bilgi düzeyine göre cevap vermiştir. Birinci soruyu soran kimse çiftçi olduğu için ona geçiminin öküzlerin üzerinde olduğunu anlatmak için dünya öküzün üzerindedir buyurmuş, ikinci sırada gelen kişi balıkçı olduğu için onun geçiminin de balığın üzerinde olduğunu ima için dünya balığın üzerindedir buyurmuştur.
Sonda gelen kişi ise bilim adamı olduğu için ona “dünya boşluktadır” buyurarak cevabını objektif olarak vermiştir.

Hadislerin Kaynağı: Hadis-i Hâkim, Müstedrek, Beyrut, 1411/1990, 4/636; el-Munzirî, et-Terğib ve’t-Terhib, Beyrut, 1417, 4/257.

(Visited 1 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

error: İçeriği kopyalamak yasaktır.