El-Fâzı Küfür (Dinden Çıkaran Söz ve İşler)

rs456576349056KÜFÜR NEDİR?

 Küfür: Şüphe, cehalet ve inkar gibi sebeplerle dinen inanılması gereken şeylere iman etmemek veya saygısızlık yapıp alay etmektir. Küfür üç çeşittir. Cehli küfür, inkar ve inatla yapılan küfür, hükmi küfür.

 1- Cehli Küfür: Kafirlerin,  ve cahillerin küfrü.
2- İnkâri ve İnâdi Küfür
. Firavn ve Ebu Cehillerin küfrü.

3- Hükmi Küfür: İnanılması şer’an gerekli olan şeylere inanmamak ve onu hafife almaktır
4- Cuhûdi Küfür (Bile bile kâfir olmak): İblisin küfrü

Burada 3. madde de belirtilen hükmi küfrü açıklayacağız. Bir kimse Allah’a doğru iman ederde küfür olan söz ve inancına tövbe ederse , Allahu Teala Tevvâbun-Rahîmdir. Ölüm anı gelmeden tövbeleri her zaman kabul edicidir.

Akaid Kitablarından DÜRER‘de bu mesele şöyle ifade edilmektedir:
Bir kimsenin kalbi iman ile dolu olduğu halde, küfre sebep olan bir şeyi zaruret olmadan yapar veya söylerse, kâfir olur. Kalbindeki imanın ona hiçbir faidesi olmaz.(Uyûnül Besâir
Bir kimse Allah’ın varlığına birliğine inanmazsa veya varlığından tereddüt ederse,
O’nun dengi bir varlık olduğuna inanırsa,  veya
Allahu teala hakkında; cinsellik,  çocuk edinme,  yeme, içme, uyku, dalgınlık, yorgunluk, oturmak, gitmek, gelmek  gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inansa,  veya söylese, veya
Allah(c.c.)’ın meleklerine inanmazsa, veya onlar hakkında yanlış inanca sahip olup,(dişilik veya erkeklik gibi) yanlış inanca saplanırsa,  Peygamberlerin hepsine inanıpta birine dahi inanmasa veya,
onları peygamberlere uymayan sıfatlarla vasıflı bilse veya söylese,
Allah’ın kitablarına inanıpta birine dahi inanmazsa, hatta Kur’ân’ın bir âyetini dahi inkâr etse,
Kur’an-ı Kerim’in bozulduğuna inansa veya söylese veya yazsa, bunlar çağımıza uygun değil dese, veya
Öyle inansa, kadere inanmayıp, hayrın ve şerrin Allah(c.c.) tarafından yaratıldığına inanmazsa,
“fala inanma, falsız da kalma” dese ve burçların kaderi tayin ettiğine inansa,
ölümden sonra diriliş yoktur dese, veya öyle inansa, cennet ve cehennem yoktur, hepsi bu dünyada dese,
veya öyle inansa, ” öbür tarafa gidipte gelen var mıdır?” dese,
mukaddes olan her hangi bir şeye hakaret etse veya sövse,
bu kimse namaz da kılsa, oruç da tutsa, zekat da verse, hacca bin kere de gitse, kâfirdir,  Müslüman değildir.

SORU: Her tür küfrü işleyenler yeniden iman sahibi olabilmeleri için ne yapması lazımdır?

CEVAP: Ehl-i küfür, bozuk ve yanlış inacını düzelterek doğru inanca sahip olduktan sonra, küfür ve şirke bir daha dönmemek üzere sonsuz bir pişmanlıkla tövbe edip imanlarını o tür küfür ve benzeri şeylerden korumaları icab eder. Ayrıca bu kimseler evli iseler nikahlarını da yenilemeleri gerekir.   (Ehl-i Sünnet Akaidi)

KÜFÜR HAKINDAKİ  HADİSLER
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki, mealen:
-” Kişi bazen kendisinin sakınca görmediği fakat Allah’ın  öfkesini gerektiren öyle bir kelime söyler ki bu O’nu, yetmiş yıl uzaktaki Cehennemin dibine indirir”.  (Ramuzul-Ehadis 1364)
-” Kişi yanında oturanları güldürmek için bazen bir kelime söyler ve bu kelime onu Cehennemde Süreyya yıldızından daha uzak bir yere fırlatıp atar”. (Ramuzul-Ehadis 1365)

                  .

NOT: ELFÂZ-I KÜFÜR (Küfür Sözler) İçin geniş bilgi diğer sahifemizde arayabilirsiniz.

(Visited 234 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın