Elektrik Almak

     Toplumumuzda salgın hastalık durumuna gelmiş olan kör taklitçilik malesefki bu zamanda genç ve yaşlı bir çok kimsede moda haline gelmiş durumdadır. İnsanlarımızın artık okumak yerine görsel şeylerle daha çok ilgilendikleri bir gerçektir. Bu da, insanların bir fikir sahibi olamalarına engel olmakta olup, daha çok onları günü birlik yaşamaya yönlendirmektedir. Pek çok insanın elektiriklenmeden bahsetmesine rağmen, gerçekte bunun ne anlama geldiğinden dahi bilgisi bulunmamaktadır. Bu konuda bir araştırma yapan bazı bilim adamları konuya şu şekilde değinmekteler:

    “California Institute of Heart Math yetkililerince yapılan araştırmaya göre, beynimiz bağımsız hareket etmiyor, gerekli sinyalleri kalbimizden alıyor. Bütün bilgiler, sevginin en güçlü sembolü ve duygularımızın merkezi olan kalbimizden yayılıyor. Yapılan araştırmada kalbimize odaklanılmış, kalbin büyük bir enerji alanıyla çevrili olduğu, çapının yaklaşık iki buçuk metre olduğu sonucuna varılmış ve daha da ileri gidilerek günümüzde kullanılan ölçeklerin bu çapı ölçmekte yetersiz olabileceği ve bu çapın daha büyük olduğu varsayılıyor. Dolayısıyla kalbimiz, beynimizin oluşturduğundan çok daha büyük bir enerji alanına sahip. İnsan kalbinin etrafındaki manyetik alan, sadece vücudun her hücresini çevrelemekle kalmaz, vücudun dışındaki bütün alanları da kapsar. Kalbin elektrik akımı, beyinde oluşan elektrik akımından altmış kez daha kuvvetlidir. Kalbin manyetik alanı ise, beyninkinden beş bin kez daha kuvvetlidir. Demek ki kalbimizle, beynimizle yaydığımızdan çok daha büyük bir enerji yayıyoruz… (Brandlife, Haziran 2012)

      Erkek veya kadın evlenmek istediğinde kafasında oluşturduğu bir şekil ve sablonun arayıcısı durumuna düşerek, hayalindeki o şekilin bir benzerini gördüğünde pozitif elektrik aldığını sanarak dış görünüşün bataklığına saplanmaktadır. Bununla birlikte onun dışında kalan herkesin negatif elektirik yaydığı vehmine kapılmaktadır. Bu durum ön yargı hastalığının gizli ayak seslerinden ibarettir. 
Mutlak güzellik Allah’ın cemalidir. Diğer güzellikler görcelidir. Dünyanın en güzel kızları nasılki  bir kaplan için sadece yenilecek bir etten ibaretse, bir kaplan da, insanın nazarında ölüm makinası vahşi bir hayvandan başka bir şey midir?
       Akıllı ve tecrübeli kimseler, bir işi yapmadan önce danışmak gereğini duyarlar. Zira, Peygamber sallalhu aleyhi vesllem Efendimiz:
-”   DANIŞAN PİŞMAN OLMAZ. İŞLERİNİZİ AKILLI KİMSELERE DANIŞINIZ.” diye buyurmuşlardır.
      
Duygusallıkla verilen kararlar daima büyük pişmanlıklara gebedir.  Dünya hayatı hepimiz için bir daha tekrarı asla ele geçmeyecek olan en büyük ve tek fırsattır. Bu fırsatı değerlendirenler dünya ve ahiret hayatının dengesini bozmadan götüren kimselerdir. yalnız dünya hayatı için veya ahiret hayatı için çalışan kimseler; tek kanatlı kuş gibidir ki, asla dengeyi koruyamaz ve hedefe ulaşamazlar.  Akıl ile zeka farklı kavamlardır. Zeka; var olanı taklit eder, akıl ise, yeni icatların mucitleridir.

(Visited 611 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın