Midemiz Bize İlahi Bir Armağandır

Mide_anatomisi

Maksadımız sayın okurlarımıza mideyi anlatarak bir biyoloji dersi vermek değildir. Bilakis bedenimizle birlikte midemizi de bize armağan eden lütfu İlahiyi ve sanat-ı İlahiyi hatırlatmak ve bütün bu harika şeylerin akılsız hissiz kör ve sağır maddeyi oluşturan atomlardan olmadığını ortaya koymaktır amacımız.

Midelerimiz karın boşluğunda geniş bir yer tutar. Besinlerin sindirilmesi sırasında genişler ve daha sonra,
hacmi yine küçülür. Bu kadar esnek, hareket kolaylığı sağlayarak insanın günlük çalışmalarında midenin engel teşkil etmesini önler. Yine karın
boşluğu içine birçok organın rahatça yerleşmesini sağlar.

Midenin “hava
cebi” denilen yukarı kısımlarına yerleştirilmiş bir elektirikî uyarı merkezi (pacemaker) vardır. Buradan her 3-4 dakikada bir, mide duvarından aşağı
kısımlarına kadar yayılan bir dalgalanma oluşmaktadır. Bu
hareketler midenin boşalmasına yardım ettiği gibi içindekinin iyi sindirilmesini
de sağlar.

Mideye gıdaların girişi bir düzen dahilindedir. Mide,
yemek borusu ile o şekilde birleştirilmiştir ki gıdalar mideye; kuyuya taş düşer
gibi değil, mide duvarından kayarak inerler. Böyle olmasaydı, yuttuğumuz her
lokmanın sesini karnımızda duyacaktık. Gıdalar yine mideyi bir nizam dahilinde
terk ederler. Bu düzeni de mide kapısı (pilor) temin eder. Mide kapısı (pilor)
ameliyatla çıkarılarak yerine sunî pilor yapılan şahıslarda “dumping sendromu”
denilen bir hastalık görülür.

Midenin iç yüzünü mukoza adı verilen bir
tabaka kaplar. Mukoza içinde asit, pepsin ve mukus ifraz eden bezler yer alır.
Mukoza, sanki yeryüzündeki dağlar ve vadiler gibi kıvrımlar gösterir. Bu
kıvrımlarla az bir sahaya geniş bir mukozanın yerleştirilmiş olduğu görülür.
Böylece sindirimi sağlayan yukarıdaki saydığımız maddelerin, yeterli miktarda
salgılanması mümkün olur. Eğer bu kıvrımlar olmasaydı midenin iç yüzü küçülecek
ve sindirim bezlerinin sayısı azalacaktı. Böylece sindirimi sağlayacak kadar
salgı sağlanamayacaktı.

Mide asidi hidroklorik asit (HCL)dir. Yukarıda
bahsettiğimiz mukoza içinde yer alan bezler tarafından salgılanır. Birçok
araştırmalara rağmen bunun nasıl husule geldiği henüz kesin olarak
bilinmemektedir. Saf mide suyunda HCI yoğunluğu PH 1 kadardır. Kandaki hidrojen
iyonu, yoğunluğuna göre mide suyunda bir milyon kez fazladır. Bu, biyolojinin en
hayret verici olaylarından biridir.

Mukoza, her türlü besini eriten mide
salgısının, midenin kendisini eritmesine mani olur. Bu korunmada mukozanın özel
yapısının da etkili olduğu düşünülmektedir. Ancak bu özellik henüz
aydınlatılamamıştır.

Her organımızda olduğu gibi midede de sanat-ı İlâhînin akıllara durgunluk
verecek inceliklerini gözleriz. Görülüyor ki mide kaba bir torba değil, kimya ve
mühendislik hesaplarının en incesiyle kurulmuş bir sanat
eseridir. O halde Kur’an’da buyurulduğu gibi insan, Rabbimizin hangi ni’metlerini yalanlayabilir?

(Visited 302 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın