Firavun ile Şeytan

FİRAVUN VE İBLİS’TEN DAHA KÖTÜ OLAN KİMDİR.?
Fir’avn ile Şeytân, Bir Gün Hamamda Oturuyorlardı. Kurnanın Bir Yanında Fir’avn, Diğer Yanında da Şeytân Yer Almışlardı. Şeytân, Fir’avn ile Eğlenmek İstedi, Sihir Yaptı ve Hamamın Suyunu Dondurdu. Fir’avn Su Almak İstedi, Tası Kurnaya Uzattı. Su Buz Hâline Geldiğinden Tas Çarptı, Su Alamadı. Hırsla Tası Yere Çaldı. Şeytân Sordu:

▬ “Neye Kızdın?”

▬ “Baksana, Su Birdenbire Dondu. Su Alamıyorum!”seytan-ve-firavun

▬ “Haydi, Göster Kendini, Suyu Tekrar Sıcak Hâle Getir Bakalım.”

▬ “Bunu Nasıl Yapayım?”

▬ “Demek Âciz Kaldın?”

▬ “Evet, Âciz Kaldım.”

▬ “Hani Sen Milletine, “Ben Sizin Yüce Rabbinizim!” Diyordun. Hem Tanrılık Davâsı Gütmek Hem de Âciz Kalmak Olur mu?”

Fir’avn İşi Anlamıştı. Şeytâna Çıkıştı:

▬ “Bu İşleri Başıma Getiren Hep Sensin! Şimdi de Karşıma Geçmiş Gülüyorsun?!”

Bu Söz Üzerine Şeytân Aleyhillâne Sihri Bozdu ve Su Eskisi Gibi Sıcak Akmağa Başladı. Fir’avn Şeytâna Sordu:

▬ “Acaba, Allah’ın Seninle Benden Başka Şerli Kulu Var mıdır?”

▬ “Vardır.”

▬ “Kimdir?”

▬ “İyilik Etmek İsteyeni, Bu Yoldan Men’ Eden, İyiliğe Engel Olan, Senden de Benden de Şerlidir…”

(Visited 1.121 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın