Hasta Ziyareti

Osmanlı EvleriHASTA ZİYARET ETMENİN SEVABI

Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:
– “Kim bir hastayı akşam vakti ziyaret ederse onunla mutlaka yetmişbin melek çıkar ve sabaha kadar onun için istiğfarda bulunur, Ona cennette bir bahçe hazırlanır. Kim de hastaya sabahleyin giderse, onunla birlikte yetmişbin melek çıkar, akşam oluncaya kadar ona istiğfarda bulunur, Ona cennette bir bahçe hazırlanır.”
Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 7, (3098); Tirmizi, Cenaiz 2, (969); İbnu Mace, Cenaiz 2, (1442)

Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:
– “Hasta ziyaretinde bulunan kimse, ziyaretten dönünceye kadar cennet meyveleri arasındadır.”
Kaynak: Müslim, Birr 40, (2568); Tirmizi, Cenaiz 2, (967)

Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:
– “Kim abdest alır ve abdestini mükemmel kılar sevab ümidiyle müslüman kardeşini hasta iken ziyaret ederse, ateşten, yetmiş yıllık yürüme mesafesi kadar uzaklaştırılır.”
Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 7, (3097)

Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:
– “Kim Allah rızası için bir arkadaşını ziyaret eder veya bir hastaya geçmiş olsun ziyaretinde bulunursa, bir münadi ona şöyle nida eder: “Dünya ve ahirette hoş yaşayışa eresin. Bu gidişin de hoş oldu. Kendine cennette bir yer hazırladın.”
Kaynak: Tirmizi, Birr 67, (2009)

Sa’d İbnu Mu’az, Hendek savaşı sırasında kol damarından yaralanınca, Rasulullah (s.a.v.) onun için mescide bir çadır kurdurdu. Maksadı, onu daha yakından ziyaret etmek (ve ilgilenmek)di.”
Kaynak: Ebu Davud,Cenaiz 8, (3101); Nesai, Mesacid 18, (2, 45)

Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:
– “Kim eceli gelmeyen bir hastayı ziyaret eder ve yanında şu duayı yedi kere okursa, Allah ona bu hastaltğından mutlaka şifa verir: Es’elullahe’l-azime Rabbe’l-Arşi’l-azimi en yeşfiyeke (Büyük Arş’ın Rabbi olan Allah’tan senin için şifa taleb ediyorum).
Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 12, (3106); Tirmizi, Tıbb 32, (2084)

Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:
– “Bir hastanın yanına girince, ona sağlık ve uzun ömür temennisiyle onu rahatlatın. Zira böyle yapmak onun gönlünü hoş eder.”
Kaynak: Tirmizi, Tıbb 35, (2088)

Yahudilerden bir çocuk Rasulullaha (s.a.v) hizmet ediyordu. Bir gün hastalandı. Rasulullah onun ziyaretine geldi. Baş ucunda oturdu ve: “Müslüman ol!” buyurdu. Çocuk yanında durmakta olan babasına baktı. Babası da: “Ebu’l’Kasim’a, itaat et!” diye emretti. Çocuk derhal müslüman oldu. Resulullah (sav) oradan ayrıldığı vakit şöyle diyordu:
– “Onu benim vesilemle ateşten kurtaran Allah’a hamdolsun.”
Kaynak: Buhari, Cenaiz 80, Merda 11; Ebu Davud, Cenaiz 5,(3095)

Hastayı ziyaret ederken az oturmak ve az gürültü yapmak sünnettendir. (Rezin ilavesidir)
Kaynak: Buhari, İlm 39, Cihad 176, Cizye 6, Megazi 83, İ’tisam 26, Marda 17,3

PAYLAŞALIM HERKES OKUSUN

(Visited 121 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın