Hazreti Aişe Kaç Yaşında Evlendi?

Bu yazıyı bazılarının, Peygamberimizi(salat ve selam ona olsun) bir çocukla evlendiğini öne sürerek İslamı gizlice itibarsızlaştırmaya çalışmalarına karşı yazdık.
***
Şunu en başta belirtelim ki eldeki kesin delillere göre
Hz. Aişe validemiz Rasulullah ile 9 yaşında değil, 17 yaşında iken evlenmiştir.
***
Peygamber (aleyhis-salatü ves-selam) efendimiz peygamberliğin nazil oluşunun 10. senesinde 50 yaşındaydı.
Allahın Rasulu Medine’ye gelişinden 7-8 ay sonra Hz. Aişe Validemiz 17 yaşında iken evlendiler.

Daha önce Hz. Aişe validemiz, Cübeyr bin Mutim’le nişanlanmıştı. Fakat Cübeyr’in babası, ailesine İslamiyetin girmesini istemediğinden nişanı bozmuştu. Bunun üzerine hicretten üç sene önce Kainatın Efendisiyle nişanları yapılmıştı.
Hz. Aişe validemizin ablası Esma(Doğum:595/Ölüm:695), hicretin 73. Yılında 100 yaşındayken vefat ettiğine göre, hicret esnasında 27 yaşındaydı. Hz. Aişe Validemiz ondan 10 yaş küçüktü. Şu halde Hz. Aişe Validemiz, evlendiği zaman 17 yaşında bulunuyordu.

Hz. Ebû Bekir’in ilk kızı olan Esmâ Vâlidemiz, hicretten yirmi yedi yıl önce 595 tarihinde dünyaya gelmiştir.
(Kaynak: Nevevî, Tehzîbü’l-Esmâ, 2/597.)
Allah Rasûlü’nün hicreti esnasında Hz Esma Zübeyr ibn Avvâm ile evli ve o gün altı aylık hamiledir. Bir diğer ifadeyle o gün yirmi yedi yaşındadır.
(Kaynak: Nevevî, Tehzîbü’l-Esmâ, 2/597.)
Hz Âişe Annemiz ile ablası Esmâ Vâlidemiz’in arasındaki yaş farkı ondur.
(Kynk: Beyhakî, Sünen, 6/204; İbn Mende, Marifetüs-Sahâbe, Köprülü K.hanesi, No: 242)

(Visited 834 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Hazreti Aişe Kaç Yaşında Evlendi?” üzerine 2 yorum.

  1. DİYANETTE 17 BUÇUK OLARAK AĞIRLIKLI KANATİ VAR BU RAKAM BAZI KAYNAKLARDA 21 E KADAR ÇIKIYOR HOCAM ALLAH RAZI OLSUN

    1. Buçuklarla uğraşacak değiliz. Önemli olan Rasulullahın 9 yaşında bir sübyan ile evlendiği yalanını ortaya çıkarmaktır misyonumuz ve çıkardık da elhamdülillah.

Bir cevap yazın