Hazreti Aişe Kaç Yaşında Evlendi?

Bu yazıyı bazılarının, Peygamberimizi(salat ve selam ona olsun) bir çocukla evlendiğini öne sürerek İslamı gizlice itibarsızlaştırmaya çalışmalarına karşı yazdık.
***
Şunu en başta belirtelim ki eldeki kesin delillere göre
Hz. Aişe validemiz Rasulullah ile 9 yaşında değil, 17 yaşında iken evlenmiştir.
***
Peygamber (aleyhis-salatü ves-selam) efendimiz peygamberliğin nazil oluşunun 10. senesinde 50 yaşındaydı.
Allahın Rasulu Medine’ye gelişinden 7-8 ay sonra Hz. Aişe Validemiz 17 yaşında iken evlendiler.

Daha önce Hz. Aişe validemiz, Cübeyr bin Mutim’le nişanlanmıştı. Fakat Cübeyr’in babası, ailesine İslamiyetin girmesini istemediğinden nişanı bozmuştu. Bunun üzerine hicretten üç sene önce Kainatın Efendisiyle nişanları yapılmıştı.
Hz. Aişe validemizin ablası Esma(Doğum:595/Ölüm:695), hicretin 73. Yılında 100 yaşındayken vefat ettiğine göre, hicret esnasında 27 yaşındaydı. Hz. Aişe Validemiz ondan 10 yaş küçüktü. Şu halde Hz. Aişe Validemiz, evlendiği zaman 17 yaşında bulunuyordu.

Hz. Ebû Bekir’in ilk kızı olan Esmâ Vâlidemiz, hicretten yirmi yedi yıl önce 595 tarihinde dünyaya gelmiştir.
(Kaynak: Nevevî, Tehzîbü’l-Esmâ, 2/597.)
Allah Rasûlü’nün hicreti esnasında Hz Esma Zübeyr ibn Avvâm ile evli ve o gün altı aylık hamiledir. Bir diğer ifadeyle o gün yirmi yedi yaşındadır.
(Kaynak: Nevevî, Tehzîbü’l-Esmâ, 2/597.)
Hz Âişe Annemiz ile ablası Esmâ Vâlidemiz’in arasındaki yaş farkı ondur.
(Kynk: Beyhakî, Sünen, 6/204; İbn Mende, Marifetüs-Sahâbe, Köprülü K.hanesi, No: 242)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir cevap yazın