Hazreti Ömer’in Hutbesi

Hz. Ömer, camide hutbe irad ederken bir ara cemaate sorar: “Eğer ben eğrilirsem ne yaparsınız?” Cemaatten bir Müslüman cevap verir: “Seni kılıçlarımızla doğrultmasını biliriz!”

Bu cevap onu çok ama çok sevindirir. Secdeye kapanır ve “Allah’ım, Sana hamd olsun. Ömer eğrildiği zaman bu cemaat içinde onu düzeltecek kişiler var.” diyerek Allah’a şükreder.

Yine Hz. Ömer hutbe sırasında, “Ey insanlar, dinleyin ve itaat edin!” der. Bu söz üzerine bir sahabi hemen yerinden fırlar: “Ne dinler ne de itaat ederiz!” diye gürler.

Hz. Ömer, ona kendisine böyle cevap verişinin sebebini sorar. O zat halifeye o anda üzerinde bulunan yeni elbiseyi gösterir ve “Yâ Ömer! Giymiş olduğun bu elbisenin hesabını vermedikçe seni dinlemeyecek ve sana itaat etmeyeceğiz!” der.

“Zira” diye devam eder sözlerine, “Beytülmâlden sana da bana da aynı kumaş düşmüştü. Ben kendime ondan bir elbise yaptıramadım. Görüyorum ki, sen kendine bir elbise yaptırmışsın. Bu nasıl oldu?”

Hz. Ömer eliyle oğlu Abdullah’a işaret eder: “Kalk oğlum, bu elbisenin hikâyesini anlat!” der.

Oğlu Abdullah, ayağa kalkar: “Bana da, babama da birer parça kumaş düşmüştü. Ben hakkımı ona verdim. Şu anda üzerinde gördüğünüz elbise ikimizin hakkından meydana gelmiş bir elbisedir.”

Bunun üzerine sahabi, “Konuş ey Allah’ın Peygamberinin Halifesi, şimdi seni hem dinler hem de itaat ederiz.” der.

DİNİMİZDE KOŞULSUZ BİAT YOK! İdare edilenlerin durumları idare edenlerin durumlarına, sebep-sonuç ilişkisi içinde müessirdir. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz. İnsanlar, yönetenleri sorgulamalı; at gözlüğüyle hareket edip etrafı görmeyen; olayları tek taraflı inceleyip, eleştirmeyen; olumsuzlukları ve yanlışları görmezden gelen ya da görmek istemeyen; görse bile reddeden ve kendi bildiğini okuyan insanlar olmamalıdır.

(Visited 3.036 times, 2 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Hazreti Ömer’in Hutbesi” üzerine 2 yorum.

  1. selamünaleyküm
    ismim Hüseyin Burhan.
    Okuduklarımdan anlarım ki bizler hakettiğimizi yaşayacağız. Peki bizler gittikçe bozulan dahada kötüye giden nesiller yetiştiğini görmekteyiz. O halde ISLAM dinine nasıl bir savunucu nasıl Hz Ömerler (r.ha) gelmicekmi artık bu topraklar böyle hep sahipsizmi kalacak. Saygılarımla..

    1. Aleykümselam muhterem kardeşim. Bizler ne zaman sahabe gibi müminler olursak Allah(c.c.) Hz. Ömer gibi adil hükümdarları gönderecektir.

Bir cevap yazın