Kur’an Yeter Diyenler

SİZ NİYE KONUŞUYORSUNUZ? Birileri çıkıp “Kur’an apaçık bir kitaptır” ayetini de dillerine dolayıp “sadece Kur’an yeter” diyerek hadis ve sünneti inkar yoluna gidip insanları...

İslam Dergisi Kuruluş Yılı

İSLAM DERGİSİ WEB SİTESİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ Sitemiz bugün 6. yaşına girmiştir. 01 02 2011 tarihinde kurulan İslam Dergisi Web Sitemize bu güne kadar...

Hocalı Katliamı Nedir?

Hocalı Katliamının Tarihçesi (Revan Hanlığından Hocalı'ya) [caption id="attachment_8599" align="alignright" width="626"] Hocalı, haritada yer alan Hankenti ve Şuşa yakınlarında yer almaktadır. Hocalı, işgal altındaki Hankenti'ye...

Danişmentliler Kimdir?

Danişmendliler, 1071-1178 yılları arasında Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri ve Malatya arasında hüküm süren Müslüman Türkmen hanedanıdır. Hanedanın kurucusu, Danişmend Gazi'nin ismi dönemin kaynaklarda tam olarak...

Dini Bilginizi Sınayın -1

Aşağıdaki sınav, İslamiyet ile ilgili toplam on soru içermektedir. Tüm soruları cevapladıktan sonra, sınav sonucunuzu ve doğru cevapları görebilirsiniz.

İslam Dergisi Kimindir?

İslam Dergisi Kimindir sorusunun çok sorulmasından mütevellid, dergi ve derginin kurucusu hakkında özet bilgi vermeyi elzem gördük. Dergimiz bir elektronik internet dergisidir. Ana sayfamız Gogul'dan "www.islamdergisi.com" diye...

Kuran’da Su ile ilgili Ayetler

Kur'an-ı Kerim'de su ile ilgili geçen bazı ayetleri derlemeye çalıştık. "De ki: 'Yeraltı ve yer üstündeki tüm sularınız büsbütün çekilip batıp gitse, artık Allah'tan...

Hazreti Ömer’in Hutbesi

Hz. Ömer, camide hutbe irad ederken bir ara cemaate sorar: "Eğer ben eğrilirsem ne yaparsınız?" Cemaatten bir Müslüman cevap verir: "Seni kılıçlarımızla doğrultmasını biliriz!"...

Doğadaki Canlılarda Sayısal Uyum

Bu yazıyı yazmaktaki asıl amacımız insanların çevresine biraz mantıklı bakarak tefekkür etmesine katkı sağlamaktır. Furkan Suresi 2. ayet: "....O her şeyi yaratmış ve yarattığı...

Türkiye Türklerinin Kökeni

Bu yazımızda Türkiye Türklerinin etnik kökenini tarihsel süreç içerisinde ele alacağız. Türkler, Çin kaynaklarında verilen bilgiler doğrultusunda yaklaşık 2500 yıllık bilinen bir geçmişe sahiptir....

İslam Dergisi Kimin?

Rahmân ve Rahîm Allâh'ın ismi ile İslam Dergisi; İslamı para kazanma vesilesi yapanların dergisi değildir. İslam Dergisi; şu yolun bu yolun falanca cemaatin dergisi...

Abdulaziz Bayındır’a Reddiye-1

Abdulaziz Bey'in herhangi bir kaynak ya da delil sunmadan mezhep imamlarının içtihatlarını inkâr ettiğine şahit olmaktayız. Hatta kimi sohbetlerinde espri adı altında mezheplerle dalga...

İslam Dergisi Yorumları Hk.

    Dergimizin amacı; Allahu Tealanın rızası için inanlara, İslamı en doğru olarak anlatmak, Ehli Sünnet Yolunu öğrenmelerine yardımcı olmak ve sözde islamî, hakikatte sapkın ve saptırıcı olan kimselerin...

Mezhepsizlere ve Mealcilere Reddiye – 1

Bu makale, hak mezhepleri ele almakla birlikte, hak mezheplerin ortaya çıkışı, mezheplerin gerekliliği, hak mezhepler arasındaki teferruat farklılıkları ve mezhepsizlerin hak mezheplere karşı yanlış...

Bekir Abdullah Kimdir..?

İslam Dergisi yazarımız  Bekir Abdullah Tokat doğumlu olup, evli ve .......... babasıdır. Yazarımız Kur'an, hadis, fıkıh, akaid, tefsîr ve tarih ilmine vakıf olup, Fransızca ve Arapça...

İslam Dergisi’nden Bir Uyarı !

“TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile...