İslam Dergisi Yorumları Hk.

Ravza    Dergimizin amacı; Allahu Tealanın rızası için inanlara, İslamı en doğru olarak anlatmak, Ehli Sünnet Yolunu öğrenmelerine yardımcı olmak ve sözde islamî, hakikatte sapkın ve saptırıcı olan kimselerin tuzaklarına bu kimselerin düşmelerine engel olup, ebedi felaketlere düşmemelerine çalışmaktır.
    Dergimize yorum yazan bazı bedbaht art niyetli kimselerin eleştiri ifadelerini gayri ciddi bulmaktayız ve niyetlerinin sui niyet olduğunu düşünmekteyiz.

     Evliyayı ve şefaatı inkar edip duran mezhepsiz, vehhabi zihniyetinin köleleri, evliyanın ahvalinden söz etme hakkına da sahip olamaz ve böyle kimseler dergimizin muhatabı da olamazlar… Bunların evliyaullah hakkında yazacakları kötüleyici art niyetli yorumları derhal çöpe atılacaktır.

     Bu tür ucube kimselerin kötü maksatlarının, sapkın sorularına sitemizde defalarca cevaplar yazılmış olduğu halde, aynı soruların benzerlerini tekrar tekrar sorarak, dergimiz yazarlarının  vakitlerini israf etmeye çalışmakta oldukları anlaşılmıştır. Bunların virüslü sözleriyle, İslam Dergisi Sitemizi kirletmelerine   müsaade etmeyeceğimizi, ve edebe uygun olmayan lakırtılarla, evliyanın büyüklerine ve İslam alimlerine hakaret içeren, cehennem kokulu yorumlarını sitemizde yayınlamayacağımızı sarahatle beyan ederiz.

İslam Dergisi Yönetimi

(Visited 61 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın