Kur’an Yeter Diyenler

SİZ NİYE KONUŞUYORSUNUZ?DİN TAHRİPÇİLERİ

Birileri çıkıp “Kur’an apaçık bir kitaptır” ayetini de dillerine dolayıp “sadece Kur’an yeter” diyerek hadis ve sünneti inkar yoluna gidip insanları Kur’an’ı Kerimi kendi anladıklarına göre yorumlamaya çağırıyor.

Ayetlerin anlamını eğip büküp Peygamberimiz ve sahabelerin anladığı manadan uzaklaştıran bu takım önce bir teori ortaya koyuyor daha sonra ayetleri kendilerine delil yapmak için kırk dereden su getiriyorlar.

Kimisi Adem aleyhisselama baba buluyor, kimisi iffetli Hazret-i Meryem’e iftira ediyor…

İşin en saçma tarafı da bunlar “Sadece Kur’an yeter” diyorlar ama kendileri susmuyorlar. Ayetleri yorumluyorlar, tefsir(!) ediyorlar hatta Kur’an dersleri yapıyorlar.

Bunların anladığın manada “Kur’an apaçık bir kitap” ise ve sadece Kur’an yetiyorsa siz niye giriyorsunuz Kur’an ile insanların arasına? Siz niye konuşuyorsunuz? Sizin ne işin var arada?

Çekilin aradan!

Kuran’ı mı açıklamaya çalışıyorsunuz?

Hani Kur’an apaçık bir kitaptı?

Kuran’ı yorumlamaya mı çalışıyorsunuz?

Hani sadece Kur’an yeterdi? Sizin yorumunuza ne hacet!

Siz insanları Kuran’la mı buluşturuyorsunuz?

Hani vesileye, aracıya gerek yoktu?

DEMEK Kİ SIKINTI BAŞKA!

O halde siz zihni bulandırılmış kardeşlerim anlayınız ki, bu zatların derdi başka. Sadece Kur’an yeter dediler senin elinden Peygamberine olan imanını çaldılar.
Kur’an apaçık bir kitaptır ayetini suistimal ederek seni küfre düşürdüler. Kuran’ı kendi kafana göre yorumlayıp Allah’a iftira ederek şirke düştün!

Farkında mısın?

Müctehidlere, müfessirlere, alimlere, şeyhlere dil uzatıp “saltanatlarını yıkacağız” derken aslında seni kendi kurdukları düzene çağırdılar.

Peygamberimiz vasıtasıyla gelen dine “Uydurulmuş din” derken aslında uydurdukları dinin müntesiplerini arttırmaya çalışıyorlardı.

Yalnız Kuran diyen zındıkların laf ebeliği yaparak, Kuranı kerimi yanlış tefsir edip, müslümanları felakete sürüklemelerine aldanmamalıdır.

Yazan:  Furkan Hakim Arvas

(Visited 389 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın