Huzur Kalp Düzelince Gelir

Hal ehli büyüklerden şöyle rivayet olunur. Balıklar suyun içinde karşılaştıklarında her biri diğerine ne aradığını soraManzara- Gül Bhçsirmış… Her ikisi de birbirlerine su aradıklarını söyleyince, tekrar su aramak için birbirlerinden ayrılırlarmış.
Bazı gafiller de balıkların su içinde su aradığı gibi bu alemde ne aradığını bilmezler de güya, huzura ermek adına alemde huzur ararken başkalarının huzurunu kaçırırlar…
Bunların dünyaya niçin geldiklerinden haberleri yoktur. Allah’tan gafil bu kimseler Allah’ı aramak için gözlerini göğe çevirirler. Doğru olanı yanlış şeylerde arayanlar asla umduklarına kavuşamazlar.
İnsanın aradığı huzur uzaklarda değildir. Bir ömür boyu onunla birlikte yaşar ve ölür de ondan habersizdir. O biricik huzur sebebi kalptir. Öyle buyurmadı mı hazreti Rasul? Kalp düzelirse diğerleri de düzelir diye..?
Allahu Teala buyurdu ki:

-” El’â bizikrillâhi tetmeinnil-kulûb” (Rad-28) Tefsiri; “Dikkat ediniz kalplerin huzuru ancak; Allah’ı çokça saygı ve muhabbetle anarak kalpten, Allah’tan başkalarının sevgisini çıkarmakla mümkündür.”  
Kalbi fesat içinde olup da alemi düzeltmeye yeltenenler neden kendilerini düzeltmeden başlamazlar işe..?

(Visited 260 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın