İbn-i Kayyım-ı Cevziyye Kimdir ?

ibni kayyımŞam’da İbn-i Teymiyye’nin yetiştirdiği din adamlarından olup, İbn-i Teymiyye’nin Ehli Sünnet’e uymayan sapık düşüncelerine kapıldı. İsmi Muhammed b. Ebi Bekr olup, künyesi Ebu Abdullah, lakabı ise Şemseddin’dir. Şam’da Cevziyye medresesi Kayyımın oğlu olduğu için İbn-i Kayyım-i Cevziyye diye şöhret bulmuştur. 1292 (H. 691)’de Şam’da doğmuştur. 1350 (H. 751) de orada vefat etti. Kasiyun dağının eteğine defnedildi.

Küçüklükten itibaren ilim tahsiline bşlayan ibn-i Kayyım-ı Cevziyye 1312’den 1327’ye kadar İbn-i Teymiyye’den çeşitli ilimleri tahsil etti. Hanbeli Fıkhında yüksek dereceye ulaştı. Çok kitap yazdı. Felsefeciler, Yahudi ve Hıristiyanlarla çok mücadele etti. Edebi tarzını benimsediği hocasının her yönü ile sadık bir talebesi oldu. Onun fetvalarını ve eserlerindeki sapık fikirlerini müdafaa etmeye başladı.

Başta el-Kasidet-ün Nuniyye’si olmak üzere yazdığı yazılarda Allahu Teala’nın başka varlıklara bazı yönlerden benzediğini ve cisim olduğunu yazdı. Hatta Bedâi-ul Fevaid aslı kitabının dördüncü cüz, 24. sayfasında: “Allahu Teala, arş ve kürsi semadadır.” Diyerek, Allahu Teala’ya mekan isnat etti ve aynı iddiasını El-Cevab-ül-Kafi adlı eserinde de tekrarladı. Hocası gibi: “Cennet nimetleri sonsuz ise de kafirlere Cehennem’de azap sonsuz değildir.” Dedi.

Kabir ziyaretinde bulunan Müslümanlara müşrik deyip, hocası İbn-i Teymiyye gibi türbelerin yıkılmasını istedi. Hatta Resulüllah Efendimize dil uzatarak, vefatından sonra bir meziyetinin kalmayıp, diğer insanlardan bir farkının bulunmadığı hezeyanını kustu. Bu konuda bildirilen hadis-i şerif ve haberleri tevil ederek Ehl-i Sünnete uymayan bir çok fikirleri ileri sürdü. Bunun için Ehli Sünnet alimleri tarafından şiddetle tenkid edildi.

Hocası İbn-i Teymiyye ile birlikte Şam kalesine hapsedildi. Hocasının ölümünden sonra hapisten çıkarıldı.

EK: 1

İbni Kayyım-ı Cevziyye Kimdir?
CEVAP
Hanbelî fıkhına göre yetişmişse de, 15 sene kadar İbni Teymiyye’den çeşitli ilimleri tahsil etti. Çok kitap yazdı. Felsefeciler, Hristiyan ve Yahudilerle mücadele etti. Edebî tarzını benimsediği hocasının, her yönüyle, sadık bir talebesi oldu. İbni Teymiyye’nin Ehl-i sünnete uymayan bozuk düşüncelerine kapıldı. Onun fetvalarını ve eserlerindeki sapık fikirleri savunmaya başladı. Kendi düşüncelerini beğenip, aklın eremediği bilgileri ve tasavvuf büyüklerinin keşfettikleri sırları, akılla çözmeye kalktı ve Ehl-i sünnetten ayrıldı.

Başta El-Kasidet-ün-Nuniyye kitabı olmak üzere, yazdığı yazılarda Allahü teâlânın başka varlıklara bazı yönlerden benzediğini ve cisim olduğunu yazdı. Hatta Bedai-ul-Fevaid ve El-Cevab-ül-Kafi kitaplarında, Allahü teâlâya mekân isnat etti. İbni Teymiyye de, Kitab-ül Arş kitabında, hâşâ, İstiva kelimesini yanlış yorumlayarak, (Allah Arş’ın üzerinde oturur) demiştir. Hâlbuki Ehl-i sünnet âlimlerinden İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Allahü teâlâ, zamanlı, mekânlı, cihetli değildir. Bir yerde, bir tarafta değildir. Zamanları, yerleri, yönleri O yaratmıştır. Cahiller, Onu Arş’ın üstünde veya yukarıda gökte sanır. Arşı da, yukarısını da, aşağısını da O yaratmıştır. Sonradan yaratılan bir şey, kadim [ezeli] olana yer olamaz. (2/67)

İbni Kayyım, hocası İbni Teymiyye gibi, (Kâfirlere Cehennemde azap sonsuz değildir) demiştir. Kabir ziyaretinde bulunan Müslümanlara da müşrik deyip, İbni Teymiyye gibi, türbelerin yıkılmasını istedi. Hatta Rasûlullah efendimize dil uzatarak, vefatından sonra, bir meziyetinin kalmayıp, diğer insanlardan bir farkının bulunmadığını iddia etti. Bu konuda bildirilen hâdis-i şerif ve haberleri, âlimlerin sözlerini tevil ederek, Ehl-i sünnete uymayan birçok fikirler ileri sürdü. Bunun için, Ehl-i Sünnet âlimleri tarafından şiddetle tenkit edildi. Hocası İbni Teymiyye ile birlikte Şam kalesine hapsedildi. Hocasının ölümünden sonra hapisten çıkarıldı.
(Y. Rehber Ansiklopedisi)

NOT: Reformist, selefiyeci ve diyalogcu alimleri yazı ile veya sözleri ile öven hocalar da onlar gibi ehli sünnet dışı kimselerdir. Onların kitaplarını okumak, sohbetlerini dinlemek manevi zehirdir.

(Visited 807 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“İbn-i Kayyım-ı Cevziyye Kimdir ?” üzerine 2 yorum.

  1. selamunaleykum.sitenizle tanişalı henüz bir hafta oldu.kendimce ne büyük bir kaybin içindeyim dedim.lakin tasvvuf yoluna da henüz yönelmiş olduğum için,demekki vakit bu zamanmış dedim.Rabbim razi olsun.yazilariniz çok güzel ve faydali.hem okuyor,hem paylaşiyorum.buradaki yazınıza istinaden ise bu yazmak istedim size,hem de teşekkür etmek istedim kendimce hizmetinize.sizden ricam daha fazla açıklama yapmanız bu tür yazarlar hakkında.örnegin geçen gün nureddin hoca için yazdiginiz yazinizda reformistlerin etkisi altinda oldugunu paylaşmiştiniz.nureddin y. hocayi dinliyorum ve kendi sahşım adına söyleyeyim tavsiye ettigi kitaplari temin edip okumaya çalışiyorum.bunlardan birisi muhammed hamidullahin eseri islam peygamberi.alirken baktim lakin internetde bu kitap için olumsuz bi yaziya rastlamadim,sizin yaziniz ise reformistlere ait olduguna dair.yani okunmali mi okunmamali mi burasi hala muallakta benim için .cevabiniz ise çok degerli çünkü okudugum kitapları hem tavsiye ediyor hem talebelerimle paylaşıyorum.yani benim için vebal büyük.bir de nureddin y. hocanin hocam dedigi abdulfettah ebu guddenin kitaplari var,onlardan temin ettiklerim var.cevabinizi bekliyorum.selam ve dua ile….

Bir cevap yazın