İhsan Eliaçık

 

Kuran ayetlerinin açıkça beyan ettiği Kaderi, Cennet hurilerini ve miracı yok sayan bu ilahiyatçı Müslüman mı, münafık mı, hıristiyan misyoneri mi..?
Bu kimsenin izinden gidenlere çok yazık!

Allahu teala buyurmuştur ki (mealen):

  • “Hiç şüphesiz, Biz her şeyi kader ile yarattık.”
    (Kamer Suresi, ayet 49)
  • “Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.” 
    “O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?”
    ﴾Rahmân Sûresi / 72-73﴿
  • “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” ﴾İsrâ Sûresi 1﴿

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) buyurmuştur ki (mealen):
– “Kul, hayrıyla, şerriyle kadere inanmadıkça, kendine (hayır ve şerden) isabet edecek şeyi atlatamayacağını, (hayır ve şerden) kaçacak olan şeyi de yakalayamayacağını bilmedikçe iman etmiş olmaz.”  Kaynak: (Tirmizi, Kader 10, 2145.)

Şimdi bu sözde ilahiyatçı İhsan Eliaçık’a mı İnanlım Yoksa Allah’ın kelamına ve Rasulullahın hadislerine mi?
Peygamberimiz buyurmuştur ki (mealen):

  • “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki, avam halk Kur’ân okuyacak, ibadete kendini verecek (fakat) bid’at ehlinin işleri ile meşgul olacaklar; hissetmedikleri yerden şirke sapacaklar. Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler, dini alet ederek dünyalık edinecekler.İşte bir gözü kör deccalin avanesi bunlardır”

(Kaynak: Râmûz-u l Ehâdîs, Hadîs No: 6255)

Peygamberimiz (aleyhissalâtü vesselam) bu hadisi şerifinde ahir zamanda bir takım insanların dine hurafe ve bidat sokan bazı kişilere uyacaklarından bahsetmektedir. Bu dönemde bazı çakma İlahiyatçı hocalar çıkıp İslam dinini insanlara öyle yanlış tebliğ edecekler ki birçok kişi bu anlatılanları dinde var zannedeceklerdir. Bu sebeple de şirke saptıklarını, dinin aslından uzaklaştıklarını fark edemeyeceklerdir.

Bu çakma hocaların bir özelliği de dini alet ederek kazanç sağlayacak olmalarıdır. Yani bir Müslüman olarak dine hizmetten hiçbir ücret talep etmemeleri gerekirken (En’am Suresi, 90), bu ahlaka uygun davranmayacaklardır. Peygamberimiz (s.a.v.), bu zihniyet içinde olan kişilerin ahir zamanda din ahlakına savaş açmış olan deccaliyet sisteminin hizmetinde olacaklarını da haber vermiştir.
Dinimiz İslam 7 Kasım 2013, 15:37 ·

D İ K K A T !
İlahiyatçı İhsan Eliaçık’a göre -haşa- Cennette huri yoksa adama şu ayetler nedir demezler mi? 

Mealen:

Vakıa Suresi Ayet 18:
– Kaynağından doldurulmuş, testiler, ibrikler ve kadehlerle.

19 – Ondan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

20 – Beğendikleri meyvalar,

21 – Canlarının çektiği kuş etleri,

22 – İri gözlü hûriler,

23 – Saklı inciler gibi,

24 – Yaptıklarına karşılık olarak verilir.

Hadisleri kabul etmeyen, Kur’an’a bilerek yanlış mana veren bu şahıslar cahil değil, art niyetli sinsi din tahripçileridir.

Sunan: Bekir Abdullah

676 - 1
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır. Soru veya mesaj göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Bir cevap yazın