İlluminati Nedir?

İlluminatiİlluminati Nedir?
illimünati, yahudilerin kurduğu siyonizm gizli örgütünün dünyaya hükmetme misyonudur.
1 Mayıs 1776 da kurulmuş olup 1785’te Baveryan hükümeti tarafından dağıtılan grubun tüm dökümanları yayınlanmış.  Amerika’nın kuruluşu da aynı tarihtir ve tarihteki ilk mason devleti ABD`dir .  O tarihten sonraki illuminati topluluğu sürekli gizli kalmıştır. İllüminati’yi kuranların ataları 11 ve 12. yüzyılda Avrupa’da yaşayan tapınak şövalyeleridir.
Kabala denilen kitabı Kudüs’ten almak için 1. Haçlı Seferi’ni düzenlemişlerdir. Haçlı Seferi’nin en temel sebebi budur.

Örgütün temel amacı yeni dünya düzenini kurmak ve dünyaya hakim olmaktır…
Yeni dünya düzeni bütün dünyayı tek dil, tek din, tek devlet  altında toplamaktır. Örgüt amacını istediği kadar (yani çok az) anlatmıştır. Örgüt, örgüte ait simgeleri her yere yaymaya çalışır. Bu onları güçlü gösterecektir. Kabala denen bu öğreti, tarihini etkileyen bir çok olayın sır perdesidir.
Kabala denen şey ise bir çeşit Yahudi kitabı muharref (bozulmuş) Tevrat’tan gelen büyülü öğretidir.
Şimdi ise illuminati örgütünün başında 10 kişi olduğu ve bu 10 kişinin tüm dünyaya hükmettiği düşünülmektedir. Amerikan başkanlarının da illuminatiye hizmet ettikleri sağlam görüşlerdendir. Subliminal mesaj,  Backmasking,
25. kare tekniği bu örgütün vazgeçilmez silahlarıdır. Bu yollarla  amaçlarını yaymaktadırlar.
Görüldüğü gibi bu iş de, Yahudinin muharref Tevrat’tan aldığı “Arz-ı Mev’ûd” yani; İsrail oğullarının dünyaya hakim olmak için onlara vadedilen topraklar inancına dayanmaktadır.
NİTEKİM BUGÜN DİNLER ARASI DİYALOG ADI ALTINDA DİNLERİ BİRLEŞTİRMEYE YÖNELİK FALİYETLER BAŞLATILMIŞTIR.
Bunun altında yatan şeyin temeli İLLİMUNATİ denilen şeytani örgütün öğretilerine dayanır. Diğerleri teferruattır. Failleri ise piyondur. Bugün Orta Doğu ülkeleri kan revan içinde ise, kurulan tüm terör örgütlerinin arkasında,  siyonistler ve vatikan vardır. Bugün bir tane bile yahudilik veya hıristiyanlık adı taşıyan terör örgütü yoktur. Hepsi de ya etnik milliyetçilik adına(PKK gibi), veya DEAŞ, El-Kaide vs. gibi İslam adına kurulmuş ama yahudi ve hıristiyanlık adına hizmet ederler. Paralar siyonist devlet ABD’den, elamanlar Müslümanlık şuurunu yitirmiş satılık yerli uşaklardandır.
Müslümanlar ne zaman ki dinlerini iyi öğrenir ve yaşayıp bilinçlenirlerse işte o zaman onların maşaları ellerinden düşmüş olur.

 

(Visited 858 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“İlluminati Nedir?” üzerine 6 yorum.

    1. Vardır elbette her birinin kendilerine mahsus işaretleri. Ama bizi alakadar etmez. Biz Müslümanız elhamdülillah. Satan itlerle masonlarla siyon itlerle işimiz olmaz.

  1. Bu kadar özete bunca öğretici bilgiyi bir yerleştirmek hakikaten faydalı olmuş. Sağolun.

Bir cevap yazın