İslam Alimlerine Göre Dünya Düz Değil Yuvarlaktır

Siyonist Amerikan uşağı vahabi suudi sözde alimi dünyanın yuvarlak olduğunu inkar etmiş. Nereye dayanarak inkar ettiğini bilmem ama İslam düşmanlarının talimatı ile bu iddiayı ortaya koyduğu ve Müslümanları cahil olarak tanıtma maksadında olduğundan şüphem yoktur.

İşte onu yalanlayan ayetin meali:
– “Allah geceyi gündüze dolar, gündüzü de geceye dolar.” (Zümer, 39/5)
Düz tepsi gibi bir dünya dolanır mı ey akıl sahibi kardeşim biraz düşünsene!
Bu ayet sana dünyanın yuvarlak olduğunu açıkça beyan ediyor anlamaya çalış.!
***
– “Dağları görürsün de, donmuş sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi ‘sapasağlam ve yerli yerinde yapan’ Allah’ın sanatıdır, yapısıdır bu. Şüphesiz O, işlediklerinizden haberdardır.” (Neml, 27/88)

Bu ayet de dağların yerinde durmadığını bulutlar gibi geçip gittiğini haber verir. Dünya yerinde sabit dursa dağlar nasıl bulutlar gibi gidecek?
Bu ayetler ışığında bundan 1000 yıl önce büyük İslam alimi Biruni, Dünyanın çapını bugün ki verilere çok yakın olarak 15 metre farkla hesaplamış ve dünyanın yuvarlak olduğunu teoride kalmayıp isbatlamıştır.
Bununla da kalmamış dünyanın eğik olduğunu, Niwton’dan 400 yıl önce isbat etmiştir.

Evrenin genişlediğini belirten ayet mealen:
– Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz, onu genişletmekteyiz.. (Zariyat/47)
Bu ayeti okuduktan sonra İslamı seçen Fransa Bilimler Akademisi eski Dekanı Profesör Marko Bukey, “le Biblö de Curan” adlı kitabını yazıp müslüman olduğunu ilan etmiştir.
Biz neredeyiz ey Müslüman kardeşim.?!
Bize gelen İlahi mesajdan ne kadar haberdarız?!

 

Dünya Neyin Üzerindedir:

Ashabın büyükleri İbn-i Abbas’tan (radıyallahu anh) rivâyet edilen sahih bir hadis-i şerifte, çiftçi olduğu anlaşılan bir adam Peygamber (aleyhissalâtü vesselâm) Efendimize gelir, bir soru sorar:
– “Ya Rasûlallah, dünya ne üstündedir?” der. Peygamberimiz:
– “عَلَي الثَّوْرِ  Öküzün üzerindedir.” buyurur.
Bir süre sonra balıkçı olduğu anlaşılan bir adam gelir:
– “Ya Rasûlallah, dünya ne üstündedir?” der. Peygamberimiz:
– “عَلَي الثَّوْرِ وَالْحُوتِ (Dünya,) balığın üzerindedir.” buyurur.
Yine bir başka zaman Rasulullaha, hal ve hareketinden bilge bir kişi olduğu anlaşılan birisi gelir o da dünya hakkında soru sorar:
– Ey Allahın Rasülü dünya ne üzerindedir, der. Rasulullah ona farklı bir cevap verir:
– اَلْأَرْضُ عَلَي الْمُعَلَّقَةِ (Dünya boşluktadır) buyurur.
Bu rivayette Rasulullah soru soran insanların bilgi düzeyine göre cevap vermiştir. Birinci soruyu soran kimse çiftçi olduğu için ona geçiminin öküzlerin üzerinde olduğunu anlatmak için dünya öküzün üzerindedir buyurmuş, ikinci sırada gelen kişi balıkçı olduğu için onun geçiminin de balığın üzerinde olduğunu ima için dünya balığın üzerindedir buyurmuştur.
Sonda gelen kişi ise bilim adamı olduğu için ona “dünya boşluktadır” buyurarak cevabını objektif olarak vermiştir.

Hadislerin Kaynağı: Hadis-i Hâkim, Müstedrek, Beyrut, 1411/1990, 4/636; el-Munzirî, et-Terğib ve’t-Terhib, Beyrut, 1417, 4/257.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir cevap yazın