İslam Alimlerine Göre Dünya Düz Değil Yuvarlaktır

Siyonist Amerikan uşağı vahabi suudi sözde alimi dünyanın yuvarlak olduğunu inkar etmiş. Nereye dayanarak inkar ettiğini bilmem ama İslam düşmanlarının talimatı ile bu iddiayı ortaya koyduğu ve Müslümanları cahil olarak tanıtma maksadında olduğundan şüphem yoktur.

İşte onu yalanlayan ayetin meali:
– “Allah geceyi gündüze dolar, gündüzü de geceye dolar.” (Zümer, 39/5)
Düz tepsi gibi bir dünya dolanır mı ey akıl sahibi kardeşim biraz düşünsene!
Bu ayet sana dünyanın yuvarlak olduğunu açıkça beyan ediyor anlamaya çalış.!
***
– “Dağları görürsün de, donmuş sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi ‘sapasağlam ve yerli yerinde yapan’ Allah’ın sanatıdır, yapısıdır bu. Şüphesiz O, işlediklerinizden haberdardır.” (Neml, 27/88)

Bu ayet de dağların yerinde durmadığını bulutlar gibi geçip gittiğini haber verir. Dünya yerinde sabit dursa dağlar nasıl bulutlar gibi gidecek?
Bu ayetler ışığında bundan 1000 yıl önce büyük İslam alimi Biruni, Dünyanın çapını bugün ki verilere çok yakın olarak 15 metre farkla hesaplamış ve dünyanın yuvarlak olduğunu teoride kalmayıp isbatlamıştır.
Bununla da kalmamış dünyanın eğik olduğunu, Niwton’dan 400 yıl önce isbat etmiştir.

Evrenin genişlediğini belirten ayet mealen:
– Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz, onu genişletmekteyiz.. (Zariyat/47)
Bu ayeti okuduktan sonra İslamı seçen Fransa Bilimler Akademisi eski Dekanı Profesör Marko Bukey, “le Biblö de Curan” adlı kitabını yazıp müslüman olduğunu ilan etmiştir.
Biz neredeyiz ey Müslüman kardeşim.?!
Bize gelen İlahi mesajdan ne kadar haberdarız?!

 

Dünya Neyin Üzerindedir:

Ashabın büyükleri İbn-i Abbas’tan (radıyallahu anh) rivâyet edilen sahih bir hadis-i şerifte, çiftçi olduğu anlaşılan bir adam Peygamber (aleyhissalâtü vesselâm) Efendimize gelir, bir soru sorar:
– “Ya Rasûlallah, dünya ne üstündedir?” der. Peygamberimiz:
– “عَلَي الثَّوْرِ  Öküzün üzerindedir.” buyurur.
Bir süre sonra balıkçı olduğu anlaşılan bir adam gelir:
– “Ya Rasûlallah, dünya ne üstündedir?” der. Peygamberimiz:
– “عَلَي الثَّوْرِ وَالْحُوتِ (Dünya,) balığın üzerindedir.” buyurur.
Yine bir başka zaman Rasulullaha, hal ve hareketinden bilge bir kişi olduğu anlaşılan birisi gelir o da dünya hakkında soru sorar:
– Ey Allahın Rasülü dünya ne üzerindedir, der. Rasulullah ona farklı bir cevap verir:
– اَلْأَرْضُ عَلَي الْمُعَلَّقَةِ (Dünya boşluktadır) buyurur.
Bu rivayette Rasulullah soru soran insanların bilgi düzeyine göre cevap vermiştir. Birinci soruyu soran kimse çiftçi olduğu için ona geçiminin öküzlerin üzerinde olduğunu anlatmak için dünya öküzün üzerindedir buyurmuş, ikinci sırada gelen kişi balıkçı olduğu için onun geçiminin de balığın üzerinde olduğunu ima için dünya balığın üzerindedir buyurmuştur.
Sonda gelen kişi ise bilim adamı olduğu için ona “dünya boşluktadır” buyurarak cevabını objektif olarak vermiştir.

Hadislerin Kaynağı: Hadis-i Hâkim, Müstedrek, Beyrut, 1411/1990, 4/636; el-Munzirî, et-Terğib ve’t-Terhib, Beyrut, 1417, 4/257.

 

(Visited 156 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

error: İçeriği kopyalamak yasaktır.