İSLAM ve CUMHURİYET

hadis-siz-nasilsaniz-basinizaPeygamberimizden (sallallahu aleyhi ve sellem) sonra, Hz. Ebu Bekir ile başlayıp Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve Hz. Hasan (radıyallahu anhum) ile sona eren seçme ve biat etme yönetim sistemi, günümüz cumhuriyetinin İsviçre gibi bir hıristiyan ülkeden aldığı dayatmacı yasaları dışında, Eshabın yönetim şekli ile benzerlik göstermektedir. Hulasa cumhuriyet sistemi monarşilerden daha yakındır İslam’a.
Ancak, geçmişte padişahlık ile yönetilmek o zamanın şartlarına cumhuriyet ile yönetilmekten daha elverişli olduğu için onları eleştirmemiz yersiz olur. Bu zamanda iyi veya kötü yönetilmek ise, halkın sağ duyulu olmasına bağlıdır. Çünkü, cumhuriyetin ilk yılları hariç yöneticilerimizi biz seçiyoruz.

Peygamberimizin mucizevî hadislerinden biri de (s.a.v.) şöyledir, mealen:
– “Benden sonra hilafet (kamilen zâhirî ve batınî halifelik) otuz yıldır.” (Bk. Hadis-i Ebu Davud, Sünnet, 8; Hadis-i Tirmizî, Fiten, 48)
Ulema, dört halifenin halifelik sürelerini hesaplamışlar toplam 29 yıl altı ay çıkmış. Mezkür hadisi şerife göre 30 yıl olması gereken bu sürenin altı ay eksik çıkmasının sebebini araştırmışlar. O kalan altı ay süre, Hz. Hasan’ın halifelik süresi ile tamamlanmıştır. Bu sebeple Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve Hz. Hasan’ın (radıyallahu anhum) halifeliklerini kabul etmemek küfrü mucibtir.
Bu duruma göre “Beş halifeden sonrakiler halife değil mi?” diye bir soru ortaya çıkmaktadır. Ehli Sünnet Ulemasının açıklamasına göre Hz. Ebu Bekir’le başlayan, Rasulullahın zahiri ve batini halifeliğinin, batınî boyutu Hz. Hasan ile sona ermiş olduğu, zahiri boyutunun ise meşru olarak son Osmanlı halifesine dek devam ettiği belirtilmiştir…

(Visited 362 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın