İslam’da Cihat ve Siyonist ve Hırıstiyanların Bakışı

cihat (2)Siyonistlerin kurdurduğu Işid (Daiş) ve El-Kaide ve benzeri terör örgütleri yaptıkları cinayetlerin Kur’an ve Sünnet kaynaklı olduğu görüntüsünü şu ve benzeri ayetleri kırparak vermekteler:
“Onları(kafirleri) nerede yakalarsanız öldürün!” ve “..Hemen onları(kafirleri) öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir..”
Oysa ayetin tamamı şu meallerdedir:

– Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez. (Bakara/190)

Görüldüğü gibi RabbimizSize savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın” buyurarak onlar bize saldırmadıkça bizim onlara saldırmamızı emretmez ve “haksız saldırıda bulunmayın” diye de uyarıda bulunur.. 
– Onları (
savaş esnasında) nerede yakalarsanız öldürün ve sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın. O fitne, öldürmeden daha şiddetlidir. Yalnız Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Fakat sizi öldürmeye kalkışırlarsa, hemen onları öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir.  (Bakara/191)
Ayeti kerimenin baş tarafında, savaş meydanında gayri müslimlerden çocuk, kadın ve yaşlılar dışında eli silah tutanlara karşı gevşek davranmamayı emreder. Fitne çıkarmanın ise adam öldürmekten daha büyük bela olduğu hatırlatılır. 

       – Hani Rabbin meleklere: “Muhakkak ben sizinle beraberim; haydi iman edenlere destek olun; Ben kâfirlerin
yüreğine korku salacağım; (meleklere atfen) vurun (kafirlerin) boyunlarına! Vurun onların bütün parmaklarına! diye vahyediyordu.  (Enfal/12)

Burada Allah meleklere atfen “vurun (kafirlerin) boyunlarına! Vurun onların bütün parmaklarına!” buyurmaktadır. Lakin kafirler bunu sanki mümin erkeklere anlatılıyormuş gibi yanlı anlatarak Müslümanların kafirleri savaş dışında da öldürebileceklerini yansıtırlar.

           Bir başka ayeti kerime de mealen:
       – Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü Allah adalet yapanları sever. (Mümtehine/8)
– Allah sizi, ancak sizinle din hakkında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardım eden kimselere dost olmaktan men eder. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır.  (Mümtehine/9)

           Bu ayetler cihat yaptıklarını iddia eden teröristlerin yaptıkları gibi emretmiyor. Bunlar ayet ve hadisleri nefislerinin arzusuna göre yorumlayarak işledikleri cinayetlere cihat süsü vermekteler.

 Bu ve bunlar gibi terör örgütünün kuruluş amacı ve cinayetlerin işleniş sebebi nedir ? 
Siyonizm ve kilise, İslam’ın Avrupa ve Amerika’da hızla yayıldığını görünce dehşete kapılmış ve bunu önlemek için Cihat gibi kutsal bir değeri kötü amaçlarına alet ederek bu ve benzeri kanlı terör örgütlerini kurmuşlardır.
Maksatları, Müslümanları kan dökücü terörist, İslam dinini ise terör dini olarak göstermeye çalışıp İslam’ın yayılmasının önüne geçmektir. Ancak bilmedikleri bir gerçek vardır ki bunlar her ne zaman bir terör olayı yaptırsalar neticesinde Avrupalıların İslam’a olan merakları bir kat daha artmakta ve İslam’ı araştırma ihtiyacı duymalarıdır. Bu sebeple Peygamberimizin(salâtü selam ona olsun) hayatını anlatan kitaplar ve dini kitaplar bir o kadar daha çok satın alınmaktadır.
            – “(Kafirler) Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır.” (Sâf/8)

   – Bu söylenenler, onların Allah’a ve Resûlüne karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, bilsin ki Allah, azabı şiddetli olandır.   Enfal/ 13

(Visited 126 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın