İslamın Şartı ve Haddini Bilmemek

RavzaBin biliyorsan da hepsinden âlâsı haddini bilmektir.  Haddini bilmeyen kimse lâ edeptir.
Ukalanın birisi zamanın büyük alimlerinden birisine onu imtihan etmek maksadıyla İslamın şartını sormuş. O alim ise;
-” İslamın şartı altıdır ” demiş.
“Cahil cesur olur ” deyimi gereğince ukala kişi alime sert bir çıkış yaparak;
-“Utanın utanın, bir de memlekette fetva verir müftülük yaparsınız. Siz daha İslamın şartını bile tam olarak bilmiyorsunuz” demiş.
Bunun üzerine alim şahıs bu gayri edep kişinin sözüne şu şekilde cevap vermiş:
-” Ey nefsi aklının önüne geçmiş adam, senin yaptığın bu işe “Tereciye tere satmak denir.” demiş ve; “Bilmelisin ki islamın şartı beştir. Bunlar; savm, salat, haccü zekat ve kelime-i şehadettir. Altıncısına gelince o da; haddini bilmektir.” demiş.
Ukalalar her zaman ve her yer de saygısızdır. Bunlarda ne soru sorma adabı var, ne haddini bilme gibi bir sınır vardır. İki satır bir yazıyı yazarken bile bir sürü hatası olmasına karşın kendi gözündeki çöpü görmeyip başkasının gözünün çapağını eleştirecek kadar saygısız kimselerdir bunlar.
MENKIBE
Rivayet odur ki bir eşek, bir çukura idrarını yapmış onun akabinde o idrarın üzerine bir saman çöpü düşmüş.  Daha sonra bir eşek arısı gelip o çöpün üzerine konmuş. Hafiften bir rüzgar çıkınca yavaş yavaş o idrar birikintisini dalgalandırmaya başlamış. Az şeyi çok sanan eşek arısı, eşeğin idrarını okyanus, içindeki saman çöpünü büyük bir gemi, kendini de o geminin kapatanı sanmış.
Bazı kimseler hem edepsiz hem ukaladır. Kendi yumruğunu dağ sanırlar. Gurur onlara gerçekleri görmesine perde olur da kendilerini bulunmaz Hint kumaşı gibi görürler.

Yunus’un şu mısraları haddini bilmezleri çok mükemmel ifade etmektedir.
Cahil adam sert katı kışa benzer
Her daim dilinden ağu tüter

Her nice yumuşak konuşsa
Onun sözü savaşa benzer…
Cahillik ayıp değildir. Cahilliğini görmemek ve kabullenmemek ayıptır. Bizim burada değindiğimiz kimse cahil adam değil, bilakis kendi cehlini kabul etmeyen cehl-i müekkep kimsedir.
Hz. İsa şöyle buyurmuş:
-” Allahın inayeti ile ölüleri dahi dirilttim ancak cehl-i mürekkebin devasını bulamadım.”
Hz İsa’ya sormuşlar:
-” Ey Allah’ın Rasulü cehl-i mürekkep nedir?”
Hz.İsa:
-” Cehl-i mürekkeb; bilmediğni bilmemektir.” buyurmuşlardır.

(Visited 1.734 times, 3 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“İslamın Şartı ve Haddini Bilmemek” üzerine 5 yorum.

Bir cevap yazın