İyi Enerji Kötü Enerji

SORU:
Selamünaleyküm Hocam.
Hocam, mümin bir kimseye bakarak onun iyi veya kötü kimse olduğunu anlaması mümkün mü?
Bazı takva sahibi yaşlı zatlar yine takva sahibi iyi bir insanla karşılaştığında “Seni görünce içime huzur doluyor diyor”.
Aynı zatlar kötü dedikodu yapan bir insanla oturduklarında ağırlık çöktüğünü ve mutsuz olduklarını söylüyorlar. Hocam ben köyde kalıyorum. Köyümüzde böyle insanlar var çok şükür temiz kalpli insanlar.
Bu insanlar kötüyü doğrudan iyiyi kötüden ayırabilirler mi hocam?

CEVAP:

Aleykümselam Mustafa kardeşim.
Şeriat zahire bakar denilir ya, sırf niyet okuyarak bir kimseye “şu adam kötüdür” demek suizan olur. Suizan ise büyük günahtır.
Bir kimse büyük günahları açıktan işliyorsa mesela; namaz kılmıyor, içki içiyor, zina ediyor, insanları dolandırıyor, yalancı ve kumarbaz ve tefecilik yapıyorsa böyle bir kimse fasıktır. O kötü adamdır ona iyi denilemez.
Böyle kimselerin “kalbe bak kalbim temiz” demeleri büyük yalandır. Küpün içinde ne varsa dışına o sızar.
İyi ve temiz insanlar güzel kokan tatlı meyveli bir ağaç gibidir. Onun yanından geçildiğinde kokusu insanı mest eder. Onunla sohbet etsen tatlı meyve yemiş gibi için hoş olur. Böyle insanların bakışları pozitif enerji saçar. Bunların nazarları kalplere gıdadır.
Böylesi iyi insanlardan ancak temiz insanlar pozitif enerji alır. Kötü insanlar ise şeker hastası gibidir. Bal yerler ama baldan zehirlenirler.
Ancak bunların kalplerinde zerre kadar iman varsa onlara bu insanları sözü sohbet ve nazarı peyderpey şifa olur.

Kötü insanlar da kötü kokan leş gibidir. Yanından geçen temiz insanları rahatsız eder. Yani bunların görüntüsü insana ağırlık verir. Onunla sohbet etsen zehirli mantar yemiş gibi başın döner.
Ancak onunla konuşan insan da onun gibi kötü ise onu etkilemez. Hatta onun yanında bulunmaktan hoşlanır. Leş yiyen sırtlan ve akbabaların leşten hoşlanması gibi kötü kimsenin çevresinde bulunmaktan tad alırlar..

Öyle ise bir kimse kötü kimselerle arkadaşlık yapıyorsa o kimse hemen  kendini sorgulamalıdır.

(Visited 288 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın