Kabirden Çıkan Ateş

kızıl çiçek     Büyük bir âlim olan Amr bin Dinar anlatır: Medine’de, birisinin kız kardeşi vefat etti. O kimse anlattı:

–   Kız kardeşimi defnettiler. Kabri başından ayrıldık. Benim değerli bir yüzüğüm vardı. Kayboldu. Onun kabrinde kaldığına zannım kuvvetliydi. Kabrine döndüm. Kabrin lahdi üzerindeki tahtayı kaldırdım. Ateş alevleri yüzüme vurdu. Baktım, mezarın içinin ateşle dolu olduğunu gördüm. Tahtayı yerine koydum. Mezarının üstünü sıkıca kapatıp, ağlayarak eve döndüm. Annemden, kız kardeşimin huyunun nasıl olduğunu sordum Annem:

–   İki kötü huyu vardı: Biri namazına gevşekti. İkincisi söz taşırdı.” cevabını verdi.

Bundan anlaşılmış oldu ki, bu iki kötü huy, kabir azabına sebeptir.

Allah’ın Rasulü bir hadisi şeriflerinde;
-”  Lâ yedhulül cennete nemmâm.” buyurdular.  (Camiüs- Sağır)
Bu hadisi şerifin meali:
-”  Söz taşıyıcı cennete giremez”
Yani; bu fiiline tövbe etmeden ölürse cehenneme girer demektir.
Vesselam

 

 

 

DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın