Kadının Suyu Sarıdır, Erkeğin Menisine Üstün Gelirse Çocuk Anneye Benzer” (Müslîm Hadis No: 469)

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir  hadisi şerifinde şöyle buyrulmuştur (mealen):

– “Erkeğin suyu(menisi) beyazdır. Kadının suyu ise(yumurtası) sarıdır. İkisi(rahimde) birleştiği zaman, eğer erkeğin menisi(xy olup) kadının menisine baskın gelirse, çocuk Allah’ın izniyle erkek olur. Şayet kadının menisi(xx) erkeğin(xx) menisine baskın gelirse, bu takdirde Allah’ın izniyle kız olur.” (Hadis-i Müslim, Hayız, No: 33, 34)

Hadisi şerifte geçen kadının suyunu kadınların akıntısı olarak algılamak tamamen hadisin gerçek anlamının dışına çıkmak olur. Oysa hadiste kastedilen su, döllenme ile alakalı olduğu bariz açıktır ki bu kadının sıvı halindeki yumurtasıdır.

HADİS-İ ŞERİFİN BİLİMSEL İZAHI:

Bu hadisi şerif çocuğun kız veya erkek olması YANİ CİNSİYETİ  ile alakalıdır.
İnsanın oluşumunda cenin babadan xy kromozomu, anneden ise xx kromozomu alırsa çocuk erkek olur.
Cenin babadan xx kromozomu, anneden ise xx kromozomu alırsa çocuk kız olur.
Peygamberimiz bu hadisi şerifte bunu ima etmiştir.
Cenin dört x kromozomu aldığında ceninde kadınlık genlerinin ağır bastığı yani ceninde kadınlık suyunun ağır bastığı anlamına gelir.

* * *

Diğer Hadisi Şerif:
Rasulullaha (s.a.v.) bir bayan gelir,
– “Ey Allahın Rasulü Ben rüyalandım, gusül gerekir mi?” der. Rasulullah:
– “Evet” buyuruyor.
Sonra başka bir kadın:
– “Bu Nasıl olur kadının suyu mu var ki” diye sorar.
Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):
– “Tabi ki kadının suyu var. Kadının suyu(yumurtası) sarıdır, erkeğin menisine (genetik olarak) üstün gelirse o sebepten anneye benzer” (Hadis-i Müslîm Hadis No: 469) buyurur.

Çok ilginç. Çağdaş bilime öncülük eden bu Hadisi şeriflerin birisinde çocuğun cinsiyetinin diğerinde ise sülaleden hangi tarafa benzeyeceğinin vurgusu yapılmaktadır.
Bunları göremeyen kalbi körlere yazıklar olsun!

* Bilimsel olarak insanın oluşumu şu şekilde açıklanır:
Ceninin oluşumu 23 kromozom babadan, 23 kromozom anneden almasıyla başlar.
Kromozomlar; DNA zincirlerinin paketlenerek bir arada tutulduğu büyük yapılardır. DNA zincirleri histon adı verilen proteinlere dolanarak düzenli bir şekilde bir araya gelirler. Böylece kromozomlar oluşur. Kromozomlar hücre çekirdeğinde bulunurlar ve DNA kopyalanmasındaki işlemlerin hatasız olmasında görev alırlar. Kromozomlar hücrelerimizde çiftler halinde bulunur.
* Genler, kromozomların yapı taşlarıdır. Genler, göz rengimizden, boy uzunluğuna, saç renginden, yatkın olduğumuz hastalıklara kadar bütün bilgileri içeren DNA dizileridir. Genler için belirli uzunluktaki DNA zincirleri de diyebiliriz. Her gen protein yapımında gerekli olan baz dizilimlerini barındırır. Genler en az birkaç yüz, en fazla ise 2 milyon baz içeren DNA dizisinden oluşur. Yapılan araştırmalar sonucunda insanlarda yaklaşık olarak 24 bin gen olduğu bulunmuştur.
* * *
* Peygamberimiz burada yayınladığımız ikinci hadisi şerifte bir önceki hadisi şeriften daha farklı bir manaya değinmiştir.
Birincide çocuğun cinsiyetinin belirlenmesi, ikinci hadisi şerifte ise çocuğun hangi tarafa benzeyeceğine değinmiştir. Bu da şu anlama gelmektedir:
* Babanın genlerinin çoğunluğu uzun boy geni ise, kadının genlerinin yarısı veya yarısına yakını uzun boy geni ise toplam uzun boy genleri kısa boya baskın geldiğinde buna Rasulullah “erkeğin suyunun öne geçmesi” diye işaret etmiştir.
Çocuk kısa boylu olursa, “kadının suyunun öne geçmesi” yani kadının tarafına benzemesi anlamına gelir.. Ya da sarışın-esmer gibi de olabilmesi gibi.

Bekir Abdullah   29 Mart 2020

(Visited 303 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Kadının Suyu Sarıdır, Erkeğin Menisine Üstün Gelirse Çocuk Anneye Benzer” (Müslîm Hadis No: 469)” üzerine 5 yorum.

 1. Selamun Aleyküm.
  Hocam islam alimleri bu konu hakkında suyun üstün gelmesini rahme önce hangisi ulaşacak manasında anlamış mesela imam suyuti buna delil olarak İbn Abdilberr’den nakledilen rivayette “İki nutfeden hangisi rahme daha evvel ulaşırsa benzeme hususunda galebe çalar” hadisini nakletmiştir.
  Hocam Ben müslümanım dinimden dönmem ama bu hadisi nasıl açıklayacağız Hadisin zahirinde sanki erkek ve suyun iki suyu yarış halinde rahime önce hangisi girerse çocuk ona benzer manasında ama Sizinde bildiğiniz gibi tıp ilminde böyle değil Ozaman “İki Nutfeden hangisi rahme daha evvel ulaşırsa benzeme hususunda galebe çalar” hadisini nasıl anlamalıyız

  1. Aleykümselam.
   SORU:
   Hocam islam alimleri bu konu hakkında suyun üstün gelmesini rahme önce hangisi ulaşacak manasında anlamış mesela imam suyuti buna delil olarak İbn Abdilberr’den nakledilen rivayette “İki nutfeden hangisi rahme daha evvel ulaşırsa benzeme hususunda galebe çalar” hadisini nakletmiştir.
   Hocam Ben müslümanım dinimden dönmem ama bu hadisi nasıl açıklayacağız Hadisin zahirinde sanki erkek ve suyun iki suyu yarış halinde rahime önce hangisi girerse çocuk ona benzer manasında ama Sizinde bildiğiniz gibi tıp ilminde böyle değil O zaman “İki Nutfeden hangisi rahme daha evvel ulaşırsa benzeme hususunda galebe çalar” hadisini nasıl anlamalıyız?”

   ONLARIN HEPSİ YORUMDAN İBARETTİR. SÖZ KONUSU HADİSİ DE TERCÜME EDENLER kendi ilmi seviyesine göre tercüme etmiştir ki yorumun yanlış olduğu barizdir. İlmen zahirdir ki kadının yumurtası yumurtalığa cinsel birleşmeye bağımlı olmaksızın her ay bir tane iner. 24 rahimde bekler. Bu esnada bir cinsel ilişki olursa erkeğin spermlerinden hangisi öne geçerse onu içine alır diğerlerini kabul etmez. Buna karşın hadisi ““İki nutfeden hangisi rahme daha evvel ulaşırsa benzeme hususunda galebe çalar” şeklinde tercüme etmek hatadır.
   O hadisin doğrusu şudur:
   – “Erkeğin suyu beyazdır. Kadının suyu ise sarıdır. İkisi birleştiği zaman, eğer erkeğin menisi kadının menisine baskın gelirse, çocuk Allah’ın izniyle erkek olur. Şayet kadının menisi erkeğin menisine baskın gelirse, bu takdirde Allah’ın izniyle kız olur.”
   (Hadis-i Müslim, Hayız, No: 33, 34)

  2. Sizin hadis dediğiniz sözler 6 sahih hadis kitabı kütübü sitte de bulunamamıştır.
   Siz diyorsunuz ki, 15. miladi asırda yaşamış İmam Suyuti delil olarak bir başka hadisi nakletmiştir. İbn Abdilberr’den rivayetle:
   ”İki nutfeden hangisi daha evvel rahme girerse benzeme hususunda galebe çalar”
   Bu mealde İmamı Süyutinin İbn Abdilber’den nakledilerek yorumladığı böyle bir hadis yoktur.
   Miladi 11. asırda yaşamış aynı zamanda selefiyeci Nurettin Yıldızın övdüğü İbn Abdilber’e gelince;
   Hz Ali’yi diğer üç halifeden (Ebu Bekir, Ömer ve Osman’dan) üstün göstermesi ehli sünnete muhaliftir. Bu onun ne kadar güvenilir olduğunu tartışılır yapmaktadır.

   Peygamberimiz buyurmuştur ki(mealen):
   – “Erkeğin suyu(menisi) beyazdır. Kadının suyu ise(yumurtası) sarıdır. İkisi(rahimde) birleştiği zaman, eğer erkeğin menisi(xy olup) kadının menisine baskın gelirse, çocuk Allah’ın izniyle erkek olur. Şayet kadının menisi(xx) erkeğin(xx) menisine baskın gelirse, bu takdirde Allah’ın izniyle kız olur.” (Hadis-i Müslim, Hayız, No: 33, 34)

   Diğer Hadisi Şerif:
   Rasulullaha (s.a.v.) bir bayan gelir,
   – “Ey Allahın Rasulü Ben rüyalandım, gusül gerekir mi?” der. Rasulullah:
   – “Evet” buyuruyor.
   Sonra başka bir kadın:
   – “Bu Nasıl olur kadının suyu mu var ki” diye sorar.
   Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):
   – “Tabi ki kadının suyu var. Kadının suyu(yumurtası) sarıdır, erkeğin menisine (genetik olarak) üstün gelirse o sebepten anneye benzer” (Hadis-i Müslîm Hadis No: 469) buyurur.

   Çok ilginç. Çağdaş bilime öncülük eden bu Hadisi şeriflerin birisinde çocuğun cinsiyetinin diğerinde ise sülaleden hangi tarafa benzeyeceğinin vurgusu yapılmaktadır.
   Bunları göremeyen kalbi körlere yazıklar olsun!

   Siz ise bizim verdiğimiz bu sahih kaynaklı hadisi şeriflere bakmayıp, kaynağı belli olmayan sözleri hadis diye karşımıza çıkarmaktasınız.

 2. Hocam hadisde kastedilen bayanlardaki sarı su bayanlardan akan sarı su değildir demişssiniz.
  Evet bu bayanlardan akan sarı su vajinanın kendini temizleme işlemidir.
  Lakin Hadisde Sarı sudan bahsediliyor siz sıvı haldeki yumurtalık demişsiniz bayanların yumurtalığı sıvı mıdır?
  Ayrıca sıvısal özellikleri varsa bile Hadisde ki sarı su olarak belirtiliyor yumurtalık da sarı sıvı mı var diyorsunuz?

  1. Teknolojinin hemen hemen hiç olmadığı bir devirde Peygamberimiz o insanlara bunu nasıl anlatacaktı? Ovum dese onlar anlar mıydı?
   Ovum elbette sıvı taşıyan ince bir zarla çevrili yumurtadır. Nitekim her yumurtada sıvıdır ya.
   Meni de içinde binlerce sperm taşıyan sıvıdır. O spermlerden birisi 70 mili wolt elektrik taşıyan
   ovuma ulaştığında ovum artı 70 mili wolt elektriğe dönüşür ve başka spermleri kabul etmez.
   Umarım anlamışsındır.!

Bir cevap yazın