“Ey kızım Fatıma! Kendini ateşten kurtaracak salih amellere sarıl. Bil ki, Allah’tan gelen bir azabı senden ben gideremem.”

    Bir gün Davud Tâî (k.s) hazretleri, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in neslinden gelen ve Sâdât-ı Kiram’ın büyüklerinden olan İmam Cafer Sadık (k.s) hazretlerini ziyaret eder ve kendisine;
– Ey Allah Resûlü’nün torunu! Gönlüm karardı, bana öğüt verir misiniz, der.
   İmam Cafer Sadık hazretleri şu cevabı verir:
– Ey Davud! Sen bu zamanın önde gelen zahidi ve dünya sevgisini kalbinden çıkarmış birisin. Benim nasihatime ne ihtiyacın var? Ben, kıyamet günü ceddim Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v) elimden tutarak, ‘Niçin bana tam olarak uyup, sünnetlerime riayet etmedin. Bu iş soy-sop ile olmaz. Cenab-ı Hakk’a layık salih ameller yapmakla olur!’ demesinden korkuyorum.
    Nitekim Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v), kızı Fatıma’ya (r. anha) şu uyarıda bulunmuştu:
-“Ey kızım Fatıma! Kendini ateşten kurtaracak salih amellere sarıl. Bil ki, Allah’tan gelen bir azabı senden ben gideremem.” (Buharî, Vesaya, 11; Müslim, İman, 89)

(Visited 438 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın