İNSANLARA HİZMET

İnsanlara hizmet ederek mal, para kazanıp yemek-içmek ve kullanmak da helâldir. Allahü teâlânın Peygamberleri bile böyle çalışmışlardır. Yusuf aleyhisselâm, bir peygamber olduğu halde, insanların sıkıntıda olduğunu görüp, hükümet reisi müslüman olmadığı halde, ona giderek vazife istedi. Böylece insanlara hizmet etti. O halde, Allahü teâlânın kullarına hizmet edeceğini bilen ve bunu kendinden başka yapacak bir kimsenin bulunmadığını gören her müslüman, bu vazifeye bir zâlimin geçmesini önlemek ve müslümanlara hizmet etmek için, müslüman olmayan birisinden bile görev istemelidir.

Boş bulunan imamlığı, müftülüğü, öğretmenliği, polisliği ve diğer görevleri dilekçe ile talep etmelidir. Bir iyilik yapamasa da, hiç olmazsa müslümanların zararına çalışmayı önlemek de ibâdet olur. Dînine, canına, malına zarar veren şartlar bulunmadıkça, görevinden istifa edip ayrılmamalıdır.
İnsanlara hizmet ederek maaş, ücret alan kimselerin kazancı haram değildir. Bunların malı, parası görevlerini kötüye kullanmadığı, insanlara zulüm etmediği ve görevini suistimal edip rüşvet ve diğer haksız kazanç elde etmediği müddetçe helâldir.

(Visited 103 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın