Kur’an Herkesin Anlayacağı Kadar Açık mı Nazil Olmuştur.

bekir- dinler arası diyalog 2Kendisini Müslüman sanan ama hadisleri yok sayanlar Kuranı asla doğru anlayamaz.!
Sapkın hadis münkirlerine göre, “Kur’an herkese açık olarak nazil olmuş”.
Bu iddialarını Hud Suresinin 1. ayetine eksik anlam vererek yapıyorlar. İşte o ayetin meali şerifi:
” Elif-Lâm-Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da her şeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.” (Hud/1).
Bunların iddia ettiği gibi o ayetteki, “âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır” kısmının muhatabı biz
olsaydık ayetin başında, “Elif-Lâm-Râ” kısmını da anlamamız lazım gelmez miydi.? Oysaki o ve benzeri ayetlerin anlamını Allahu teala sadece Rasulüne bildirmiştir.
Rabbimiz, Nahl suresi 44. ayeti kerimesinde, Kuran’ın sadece Rasulullaha tam olarak açıklandığını bildirmiş ve Kur’an’ı bizlere de açıklamasını buyurmuştur..
İşte ilgili ayetin Elmalı meali:
” Biz o peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Ey Peygamberim(Muhammed)! Sana da Kur’ân’ı indirdik ki, insanlara vahy edileni açıklayasın. Belki onlar da düşünürler.” Nahl/44
Bu ayeti kerimeye göre hadisi şeriflerin önemi açıkça belirtilmiştir. Umarım, hadis inkarcıları hadisler olmadan Kuranı tam olarak anlamının mümkün olamayacağını anlarlar.
Anlamadılarsa kendilerini daha fazla zorlamasınlar. Zira hadislere inanmadıkça da Kur’an-ı tam ve doğru anlamaları mümkün değildir..
İşte şu bilinmeli ki, Mehdi Ve Hz. İsa’nın nüzulü konusu sahih hadislerle sabittir.

“(Kafirler) Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır. (Saff Suresi/8)

(Visited 94 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın