Kur’an, İncil ve Tevrat

lafzai celal ışıltılıSORU: Hocam. Benim 2 sorum var sırayla şöyle söylemen gerekirse;

1) imanımızı kuvvetlendiririm sarsılmasını önlemek için ibadetlere ek ne yapabilirim?
2) ben yaklaşım 1,5-2 yıl önce misyonerlerin avına düşerek İslamiyeti terk edip Hristiyanlıkta vaftizden önceki süreç olan ‘Ruhsal/Duygusal Hristiyanlık’ sürecini girdim yani vaftiz olmamış Hristiyandım. Şükür kurtuldum İslama döndüm ibadetlerimi eda etmeye çalışıyorum fakat hala Hristiyanlığa karşı zaafım var biraz bunu nasıl yenebilirim?

CEVAP:
1) İbadetlerinizi ihlaslı olarak yapmanızı yani, sırf Allah için yapıp, hiç bir dünyalık beklentisi içinde olmamanızı öneririm. O durumda Allahu teala imanınızı güçlendirir.
2) Hıristiyanlık bozulmuş bir dindir. 104 tane birbirini tutmayan incilden biri biri ile çelişen dört incili seçtiler. İşte bu Allahın kitabı dediler. Oysaki Allahın Hz. İsa’ya gönderdiği İncil tek kitap idi.
Hristiyanlar -haşa- İlah üçtür diyorlar. Haşa, İlah üç olsaydı biri alemleri yaratmak isterdi diğeri karşı çıkardı. Diğer ikisi karşı çıkmayıp birine tabi olsalardı başkasına uyan nasıl ilah olabilirdi? Çünkü ilah olup da başkasına uymak acizliktir. Oysaki aciz olan zat ilah olamaz.
– Hz. İsa -haşa- Allahın oğlu ise, bir anadan doğan, yiyen, içen, acıkan, susayan, hastalanan tuvalet ihtiyacı olan, canı acıya bilen ve ölümlü bir kimse nasıl ilah olur?
– Madem Hz. İsa onlara göre haşa Allahın oğlu idi neden İncil’den önce gelen Tevrat’ta bu durum belirtilmedi.?
– Bozuk incil, dünya düz tepsi gibi diyor Kuran ve modern bilim ise dünya yuvarlaktır diyor. Hangisine inanacaksın?
– Bozuk incil, evren sabittir diyor, Kuran ve modern bilim evren genişliyor diyor. Hangisine inanacaksın?
– Bozuk incil, bütün insanlar Hz. Ademin günahının cezasını çekiyor diyor. Kuran ise herkes ettiği suçun cezasını çekecektir diyor. Deden birisini öldürse senin suçun ne?

SORU: Hocam. Kuran ‘da mucizeler eyvallah ama bazı kimseler bunların Tevrat’ta da olduğunu oradan kopyalandığını söylüyorlar bazı kimselerde Şeytanlar o mucizeleri doğan ile ilgili olanları Hz.Muhammed’e söylemişler diyor inanmıyorum fakat içime kurt düşürüyor ya öyleyse diye içimizi rahatlatacak bir cevap verir misiniz hocam?

CEVAP:
Fransa Bilimler Akademisi Eski Dekanı Profesör Maurıce Bucaılle müslüman olup Kitab-ı Mukaddes, Kuran ve Bilim(La bible le Coran,et la science) isimli kitabını yazmış ve o kitap da Çağdaş bilimle şu andaki muharref tevrat ve incil’in çeliştiğini Kur’anın ise tam bir uyum içinde olduğunu belirtip müslüman olduğunu ve söz konusu kitabını yazdığını belirtmiştir.

Yani, Kuran da belirtilen mucizelerin muharref tevrat ve incil de olmadığını belirtmiştir. En barizinden dünyanın düz tepsi gibi olduğu, evrenin sabit olduğu çağdaş bilim ve Kuran’ın belirttiklerinde ise dünyanın küre şeklinde olduğunu, evrenin genişlediğini belirtilmiştir. Sizin okuduğunuz siteler veya kitaplar yalan makinesidir. Onların savundukları hiçbir bilimsel kaynağa dayanmaz. O sitelerden uzak durmazsanız imanınızı şeytana kaptırır bocalar durursunuz.
Bilim dahi yanılır Kuran yanılmaz. Çünkü Kuran Allahın kitabıdır.
Yaklaşık bundan yirmi veya yirmi beş yıl öncesine dek bilim çıplak gözle görülmesinin mümkün dahi olmayacağı yıldız mezarlarına Kara Delik demişti. Kuran ise oraya “felâ uksimu bimevâıkın-nücûm” demişti. Yani: (Yıldızların düştüğü yere yemin olsun ki. Bilseniz bu büyük bir yemindir) (Vakıa Suresi) buyurmuştu. Yani bilimin kara delik dediği yere Kuran yıldız mezarlığı demişti. Ne zaman? 1400 yıl önce. Bilim hatasının farkına vardı kara delik dediği yere 20 yıl sonra yıldız mezarlığı dedi ve düzeltti.
Bazı kimselerde “şeytanlar doğa ile ilgili olan o mucizeleri Hz.Muhammed’e söylemişler diyorlar. İnanmıyorum.” diyorsunuz.
O kafirler şuna neden akıl etmezler:
* Haşa, madem şeytanlar en büyük düşmanları Peygamberimize o bilgileri vermişler de neden kendi dostları olan kahinlere papazlar o bilgileri vermemişler?
* Yarın ne olacağını Allah’tan başka kimse bilemez. Şeytanlar da geleceği bilemezler.
Öyle ise 1400 yıl sonra şeytanlar bilimin bu kadar gelişeceğini ve uzaydan radyo aktif dalgalarla uzayın derinliklerinin keşfedileceğini bilemeyeceklerine göre bu tür bilgileri 1400 yıl önceden bir insana bildirmelerinin sebebi neydi.?
* Peygamberimiz sürekli şeytanları aşağılamış, onlardan Allaha sığınmamızı söylemiştir. Şeytanların kendilerini hep aşağılayan bir kimseye bu gibi bilgileri vereceği nasıl düşünülür.?
Şeytanların bugün ki teknolojik bilgilere ulaşmaları o devirde mümkün değildi. Uzayın derinliklerine şeytanların çıkması da mümkün değildir. Teknoloji o bilgileri ultraviyole ışınları sayesinde almaktadır. Şeytanların öyle bilgileri olsaydı kendilerini kutsayan cincilere, papaz ve kahinlere vermez miydi? Müslümanları şaşırmaya, inançlarını sarsmaya çalışmazlar mıydı.?

Kadir X…:  “Çok teşekkürler hocam içim rahatladı elhamdülillah.”

Yazan: Bekir(Bekir):  Cuma, Eylül 22, 2017 – 1:54

(Visited 275 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın