Kur’an Kadınları Dövün mü Diyor ?

Bazı âlimler Nisa Suresi 34. âyette(mealen); “Yine de, uslanmaz iseler, darb edin” ibaresine dayanarak kadınları gerektiğinde kocalarının dövebileceğini belirtmişlerdir.
Ehil olmayan bazıları ise konu üzerinde ehliyetli olmadıkları halde ilgili ayetin “darb edin” ibaresine bakıp Peygamberimizin bu konuda ne buyurduğuna bakmadan kadının dövülmesinin elzem olduğunu sanmaları da elbette büyük bir yanılgıdır.
Kur’an’a inanmayan art niyetli kimseler ise, bir sivrisineğin kanadını dahi yaratmaktan yoksun iken, devasa evreni yaratan Hak Telanın emirlerini  haksız olarak sorgulamaya kalkıyorlar.
Kur’an’ı doğru anlamak için bir ayet hakkında Peygamberimiz(aleyhissalatü vesselam) ne buyurduğunu, ashab-ı güzinin o konu üzerinde ne gibi açıklamada bulunduğunu, müçtehidler konu üzerinde nasıl içtihat yapmış olduğunu bilmeden sırf Kur’an’ın kelime mealine bakarak anlam çıkarmak büyük vebaldir.
Öncelikle ilgili âyetin bir kısmını değil tamamına
bakmak gerekir. Söz konusu âyet-i kerimenin meali şöyledir:
– “Erkekler, kadınlar üzerine hâkimdir
[aile reisidir]. Çünkü Allahü teâlâ, bazı kullarını, bazı hususlarda bazısından
üstü
n yaratmıştır. Hem de erkekler, kendi mallarını, onlar için sarf ederler. Kadınların iyileri, Allahü teâlâya itaat eder ve kocalarının haklarını gözetirler. Kocaları hazır olmadıkları zaman, onların namuslarını ve mallarını, Allah’ın yardımıyla korurlar. Hıyanet etmesinden korktuğunuz kadınlara, karı koca haklarını öğretin ve tatlı sözlerle nasihat edin, onları
yatağın
ızdan ayırın. Yine de, uslanmaz iseler, darb edin! Uslanırlarsa, onları üzecek şey yapmayın, kendilerini incitecek bahane aramayın.”
 [Nisa/34]

İlgili ayette geçen DARB kelimesi, Kur’an’da bir kaç farklı anlama gelmektedir.
“(Ey Rasulüm) Mümin kadınlara söyle! Başörtülerini yakalarının üzerine kadar indirsinler(darb etsinler). (Nur Suresi 31).
Bu ayette darb, başörtülerini indirmek anlamındadır.
Yâsin suresinde ise DARB kelimesi darb-ı mesel yapmak bir olayın kıssasını hatırlatmak anlamındadır. İlgili âyet(mealen) ;
“Sen onlara, o şehir halkını misal ver(darb et). (Sure-i Yasin/13)
Söz konusu ayet ise(mealen) ;
“Hıyanet etmesinden korktuğunuz kadınlara, karı koca haklarını öğretin ve tatlı sözlerle nasihat edin, onları
yatağın
ızdan ayırın. Yine de, uslanmaz iseler, darb edin! ” mealindedir.

Ehli sünnet alimleri konuya şöyle bir açıklama getirmişlerdir:
Namusa ve mala hainlik eden kadınlara, her kanun, gereken cezayı vermektedir. İslamiyet, kadınlara çok kıymet verip, çok acıdığı için, hain olanlarını, kanun pençesine düşürmeden önce uyarılmak suretiyle ıslah edilmeleri, tecrübe olunmasını emretmektedir.
Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki:
– “Bir erkek, hanımını döverse, kıyamette onun davacısı ben olurum.”
(Hadis-i Riyâdun Nâsıhîn)

Kur’an-ı kerimde de (mealen), (Onlarla iyi, güzel geçinin!) buyrulmaktadır. (Nisa/19)

Hadis-i şeriflerde de buyrulmuştur ki:
(Bir mümin, hanımının kötü huyuna kızmasın! Onun iyi huyu da olur.) [Hadis-i Müslim]

(Kadın, zayıf yaradılışlıdır. Zayıflığını susarak yenin! Evdeki kusurlarını görmeyin!) [Hadis-i İbni Lal]

(Müslümanların iman yönünden en üstünü, ahlakı en güzel olanı, hanımına, en iyi, en lütufkâr davranandır.) [Hadis-i Tirmizî]

(Müslümanların en iyisi, en faydalısı, hanımına en iyi, en faydalı olandır. Sizin aranızda hanımına karşı en iyi, en hayırlı, en faydalı olan benim.) [Hadis-i Nesâî]

(Hanımını dövenin, Kıyamette hasmı ben olurum. Hanımını döven, Allah ve Resulüne âsi olur.) [R. Nasıhîn]

(Kadınlarınızı üzmeyin! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin!) [Hadis-i Müslim]

(Hanımına güler yüzle bakan erkeğin defterine bir köle azat etmiş sevabı yazılır.) [R. Nasıhîn]

(Hanımıyla iyi geçinip şakalaşanı Allahü teâlâ sever, rızklarını artırır.)
[Hadis-i İ. Lâl]

(Kendi yediğinden hanımına da yedir, kendi giyindiğin gibi ona da giydir, ona yüzünü ekşitme, kaşını çatma ve dövme!) [Ebu Davud]

(Allah’ın kulları olan kadınları dövmeyin!) [İbni Mace, Dârimî]

NOT:
Ayeti kerimede onları(dövünüz) ibaresinin geçmesi eğer kadınları gerektiğinde dövmemize işaret olsaydı Rasulullah,  “Allah’ın kulları olan kadınları dövmeyin!” [İbni Mace, Dârimî] buyur muydu?
Ya da Rasulullah aleyhissalatü vesselamın hiçbir vakit kadın dövdüğü görülmüş müdür?
Hem Kur’an müslümanlara İslamı yaşamada Rasulullahı örnek almamızı emretmiyor mu? İşte ilgili ayet-i kerime(mealen):
– “Şanım hakkı için muhakkak ki size Rasullulah’da Allah’a ve âhiret güne ümit besler olup da Allah’ı çok zikreden kimseler için pek güzel bir örnek vardır. .” (Sure-i Ahzab/21)

Bekir Abdullah…13/03/2018

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Cevap Yazın