Kuran Yeter / Hasbüna Kitabullah Yazarına Reddiye

vehhabiliğin kurucusuKuran Yeter Diyen Mezhepsiz!

Kuran’ı okuyun anlamaya çalışın anlamadığınız yeri de sorun öğrenin soruşturun ve dininize değer vererek üzerinde kafa yorun diyoruz!” diyorsunuz.
Lakin Kuran’ı anlayamayan kimsenin anlamadığı yeri kime soracağını belirtmiyorsunuz. 
Dinine değer veren Kur’anı Rasulullahın anladığı gibi anlar. Kuran kafa yormakla anlaşılsaydı Nahl 44’de Allahu Teala Rasulüne,
“Kuran’ı açıklayasın diye sana indirdik” der miydi?
Kuran Yeter diyen!
“Kişi anladığından sorumludur”
demişsiniz.
Kuran’ı anlamayanlar Kuran’da belirtilen haramlardan ve farzları yapmaktan sorumlu olmadıklarını mı söylemek istiyorsunuz.? Oysaki Kuran anlaşılsın diye Rasulullaha indirilmiş ve her müslüman farzları yapmaktan, haramlardan sakınmaktan sorumludur.
Kuran Yeter diyen!
Bizler kimseye mezhebiniz olsun demiyoruz! Bizi izleyin de demiyoruz!”
Siz kimseye mezhebiniz olsun demediğinizi söylüyorsunuz lakin Kuran Rasulullah’a,
“Şüphesiz Sen en doğru mezhep(yol) üzeresin(Yasin/4)”  buyurmakla Rasulullahın mezhepsiz olmadığını belirterek sizin Kurana muhalefet ettiğinizi belirtmektedir.
“Bizi izleyin de demiyoruz” ve “Peygamberimizi de izlemeyin Kurandan anladığınıza göre amel ediniz” diyorsunuz. Oysaki Kuran, “Allah’a ve Rasulüne tabi olunuz” buyurarak sizin yanlış söylediğinizi haber vermektedir.
Kuran Yeter diyen!
“İlla birilerinin mukallidi olarak mezhepleri izlemek Kuran’ın neresinden çıkar?”
diyorsunuz.
Mezhepler, birilerinin mukallidi değil, Rasulullahın mukallididir. Rasulullahın mezhebini(yolunu) taklid etmeyin diyorsanız, “etîullahe ve etîu’r-rasûl” (Allaha ve Rasulüne yani Kuran ve hadisi şeriflere tabi olunuz) ayetine karşı geldiğinizin farkında mısınız?
Kuran Yeter diyen!
“Mezhepler/tarikatlar vs. tüm bunlar şeytana hizmet etmekte hak olan Kuran’ın berrak yolundan uzaklaştırmakta dini milyonlarca fıkıhsal uyduruk yasalara boğmaktadır.” diyerek,
Kurandan ve hadisi şeriflerden başkasına dayanmayan İslam fıkhının ve yine Kuran ve sünneti uygulamaktan başka bir yol olmayan hak tarikatlara şeytanın yolu diyerek küfre girmiş olmuyor musunuz?!
Kuran Yeter diyen!
“Bir mezhepte şu an milyonla hüküm olduğunu ve bunların 99% (muhtemelen daha fazla)Kuran’a ters olduğunu biliyor muydunuz?” diyorsunuz.
Siz bu sözleri söyleyerek İslam fıkhını hiç bilmediğinizi ya da sizin mason akıl hocalarınızın mukallidi olduğunuzu isbat etmiş oluyorsunuz. İslam Fıkhının % 100’ünün Kuran ve Hadisi şeriflerden başka dayanağı olmadığını bilmek istersen İbrahim Halebi hazretlerinin Mültaka isimli fıkhî eserini okuyunuz.
Rahmet olarak gelen din eziyet haline çevrilmektedir” diyorsunuz. Abdest almak, gusül abdesti almak, oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, hırsızın elini kesmek, zina edene had veya recim uygulamak kasten adam öldürene kısas uygulamak eziyet ise Kuran’ı inkar etmiş olursunuz. Zira bunlar Kuran’la sabittir.
Kuran Yeter diyen!
“Kuran’daki din bellidir bir kişi bir kaç kez okumakla dinini öğrenir AYRICA BU YASALAR fıtratımızla da uyumludur, adam öldürme, zina etme, hain olma vs. gibi..”
Kuran’daki din belli ise, 
Allahu Teala Cuma namazını ayetle farz kıldı ama kaç rekat kılınacağını Kuranda açıkça belirtmedi. Sizler de hadislere inanmadığınıza göre Cuma namazı nasıl ve kaç rekat kılınacak?
Kuran’daki din belli ise, Kuran beş vakit namazı emrediyor ama nasıl kılınacağını ve kaçar rekat kılınacağını açıkça belirtmiyor bunu nasıl izah edeceksiniz?

Kuran’daki din belli ise, Allah zekat vermeyi emretmiş ama koyunun, sığırın devenin, altının zekatı nasıl verilecek buğdayın arpanın öşrü nasıl verilecek bunu nasıl izah edeceksiniz?
Kurandaki din belli ise, Kuran’da cenaze namazının nasıl kılınacağını nasıl bulacağız?. Yoksa siz hadis münkirleri cenazelerinizi yıkamadan ve namazını kılmadan mı defin ediyorsunuz.?
“İslam uzman dini değildir. İman eden insanların dinidir.. KY”  diyorsunuz.
İslam uzman dini değilse sadece cahillerin dini midir?  Kuran, uzmanların da dini olmasaydı Allah, “Allahtan ancak alimler korkar”, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” şeklinde buyurur muydu?

Bekir Canbay    21.12.2017

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Cevap Yazın