Kur’an’ı Anlayamamak

SORU(İlyas): Hocam bazı insanlar Kuran’ı Türkçe okudum ve ateist oldum diyor. Kuran hemen anlaşılacak bir şey mi ve söyledikleri bahaneler Hz Muhammed (sav) hayatı, cariyeleri, köleleri vs. şeyler anlatılıyor. Kuran deniliyor ve Rabbi zül-Celal böyle bir kitapta bir peygamberin hayatını neden anlatır işte insanları ayıran savaşa teşvik eden ayetleri Allah nasıl indirir diyorlar sizce ne düşünüyorsunuz ?

Bazı kimseler Türkçe Kur’an okudum ama ateist oldum diyorlar. Onların söyledikleri gibi Türkçe Kur’an olmaz. Türkçe’ye çevrilen mealler çevirenin ilmi kadar Kur’an’dan bir alıntı olur ancak. Yani okyanusun kenarında duran bir adamın okyanustan kabı ve taşıyacağı kadar su alması gibidir.

Bir kimse okyanustan ne kadar su alabilir?!
Kur’an’ı Kerim bir İlahi kelamdır. O ne bir tarih, ve ne de matematik, fizik ve kimya kitabı değildir. Hele roman, başlı başına bir hikaye kitabı veya masal kitabı hiç değildir.
Kur’an’ın kelimeleri, harfleri sesleri mahluktur. Aslı ise yani; Kelam-ı Nefsisi ise Allahu Tealanın kelam sıfatıdır. O sebeple ulema ona İlahi kelam demişlerdir.
Kur’an’ın sure ve ayetleri, çoğunlukla olayların akabinde inzal olmuştur. Kur’an’ın indirilme sebebini, ayetler hakkında Rasulullah’ın Kur’an’ın açıklaması olan hadisi şerifleri, çağdaş bilimlere ışık tutan ayetleri açıklayan bilim adamlarının izahatını bilmeden Kur’an’ı bir roman gibi okuyanlar sapıtır, hatta ateist olurlar…
O sebeple deriz ki meal değil, kıymetli tefsirleri okuyarak Kur’an’ı anlamaya çalışmalıyız.
Kur’an’ın, bazı peygamberlerin hayatını anlatılması, yahudi ve hıristiyanların peygamberler hakkında uydurdukları yalanların açığa çıkması içindir ve ayn zamanda o kıssalarda bir çok hikmetlerden öğüt ve ibret almamız içindir.
Tabi anlayanlara.. kibirlenip eşek anlayışsızlığına bürünenlere değil.
Özetle Kur’an da hiç bir abes kelime ve cümle yoktur.
“Ona temizlenenlerden başkası el süremez.” (Vakıa/79)
Mezkür ayette iki ayrı anlam vardır.
Zahiri manası; cünüp ve abdestsiz bir kimsenin Kur’ana dokunmamasıdır.
İkincisi ise batinî manadır. İman edip kalbi ve nefsi kötülüklerden arınmamış olanlar Kur’an’ın gizli manalarına vakıf olmayacağıdır.
İman edenlere Kur’an’ın hidayet kapısı açılır. Ondan sonrası takvasına göredir. Kişinin takvası arttıkça Kur’an anlayışı artar, fıskı çoğladıkça da Kur’an anlayışı eksilir.
Kuran’ın müminleri savaşa teşvik etmesi kafirler saldırmaya kalktıkları zamandır. Yani onlar saldırmadan veya Müslüman halka zulüm yapmaya kalkışmadan önce herhangi bir saldır olmamıştır İslam tarihi boyunca…

BAZI ÂYET MEALLERİ:
“Hayır, yıldızların düştüğü yerlere yemin ederim ki.” ve:
“Bilseniz bu büyük bir yemindir.”
(Vakıa/75,76)
Bu ayetleri çağdaş astronomi ilmine vakıf olmayan sıradan insanlar mükemmel Arapça ilmine vakıf olup tercüme yapsalar ne olabilirdi ki?
Ayette yıldızların düştükleri yerler, 20. yüzyılın sonuna doğru uzayda keşfedilen yıldız mezarlıkları olan kara deliklere işaret edilmiştir. Ve bunun ne büyük bir yemin olduğu yani; kara deliklerin uzayı altüst edecek bir kuvvet olduğuna vurgu yapılmıştır.
Tabi anlayana. Yoksa eşek anlayışına sahip olanlar bu ifadeden ne anlayabilir.? Anlayamayınca da ateist olurlar.
Eğer bu atesitler Peygamberimizi ve onun varisleri olan alimlere karşı kibirli olmayıp kulak verselerdi ateist olmazlardı.

(Visited 222 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Kur’an’ı Anlayamamak” üzerine 2 yorum.

  1. “Hayır, yıldızların düştüğü yerlere yemin ederim ki.” ve:
    “Bilseniz bu büyük bir yemindir.” (Vakıa/75,76)
    Keşke bu tarz, veya ateistlerin elestirdiği ayetlere burda gercek manalarını verseniz ne kadar faydalı olur

    1. Yazımızı okuduysanız o ayetlerin manalarını da verdiğimizi görmüşsünüzdür.

Bir cevap yazın