Kur’an’ın Yazılması ve Kur’an Değiştirilemez

SORU: Tevbe sûresinin son iki âyeti fazla diyen, Kur’anın değiştiğini söyleyen kâfir olmaz mı?
CEVAP
Böyle bir şeyi Müslüman yaparsa kâfir olur, kâfir zaten kâfirdir, tekrar kâfir olmaz. Emirler yasaklar Müslüman içindir.

Önce Kur’an-ı kerimin bugünkü hâle nasıl geldiğini bildirelim:
Yemame savaşında, Kur’an-ı kerimi hıfzedenler [ezberleyenler] şehit olup azalmaya başlayınca, Hazret-i Ömer, halife Hazret-i Ebu Bekir’e, Kur’an-ı kerimin yazılıp Mushaf haline gelmesini tavsiye etti. Hazret-i Ebu Bekir de, Resulullahın kâtibi olan Zeyd bin Sabit’e sûreleri ayrı ayrı yazdırdı. Sonra, Eshab-ı kiramın ittifakı ile bir heyet tarafından bir mushaf yazıldı. Hazret-i Osman zamanında bu mushaftan, 6 adet daha yazılarak vilayetlere gönderildi. Bugün bütün İslam ülkelerinde mevcut olan Kur’an-ı kerimlerin tertibi ve şekli bu mushafa tam uygundur. O zamandan beri de bir tek harfi değişmemiştir. (Mirat-ı kâinat)

Kur’an-ı kerimin değiştiğini söylemek birkaç yönden küfür olur:
1- Allahü teâlâ, Kur’an-ı kerimi hiç kimsenin değiştiremeyeceğini ve bunu bizzat kendisinin koruyacağını bildiriyor:

– (Rabbinin sözü doğruluk ve adaletle tamamlandı. Onun sözlerini [Kur’anı] değiştirebilecek [hiçbir şey, hiçbir kuvvet] yoktur.) [Enam 115]

– (Kur’anı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız.) 
[Hicr 9]

– (Kur’an, eşi benzeri olmayan bir kitaptır. Ona önünden, ardından
[hiçbir yönden, hiçbir şekilde] bâtıl gelemez [hiçbir ilave ve çıkarma yapılamaz. Çünkü] O, kâinatın hamd ettiği hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir.) [Fussilet 41-42]

Kur’anı Allah indirdiği için, onu bozabilecek birinin çıkamayacağı açıkça bildiriliyor. Diyelim ki 19’cu, Tevbe sûresindeki iki âyeti veya başka âyetleri çıkarıp Tam Kur’an diye bir kitap bastırsa, piyasaya sürülünce, hile meydana çıkar ve hiç itibar görmez.]

Bu üç âyet-i kerimeye rağmen, Kur’an değişti demek çok büyük, çok çirkin bir iftira olur.

2- 
Kur’an-ı kerimi hâşâ Resulullah değiştirdi diyenler de çıkıyor. Bu, âlemlere rahmet olarak gönderilen son Resul için çok çirkin iftiradır. Üzerinde durmak bile gerekmez. Bir âyet meali:
– (Eğer O [Peygamber] bize atfen, [Kur’ana] bazı sözler katsaydı, biz onu kuvvetle yakalayıp şah damarını koparır, helak ederdik, hiçbiriniz de buna engel olamazdınız.) [Hakka 44-47]
Bu ayete rağmen Kur’anı Rasulullah değiştirdi diyen bu âyeti de inkâr etmiş olur.

3- 
Daha çok Rafıziler, üç halife ile eshab değiştirdi diyorlar. Üç halife, âyet-i kerimelerle övüldüğü gibi, eshabın tamamı da övülmektedir. Hepsinin Cennetlik olduğunu bildiren bir âyet-i kerime meali:
– ([Eshab-ı kiramın] hepsine hüsnayı [Cenneti] vaad ettik.)
[Hadid 10]
Hepsi Cennetlik olan bu kıymetli insanlara nasıl iftira edilebilir ki?

4-
 Mucize olması bakımından da değiştirilemez. İki âyet meali şöyledir:
– (Kulumuza [Peygambere] indirdiğimizden [Allah’tan geldiğinden] bir şüpheniz varsa, iddianızda doğru iseniz, Allah’tan gayri şahitlerinizi [bilginlerinizi] de yardıma çağırıp, haydi onun benzeri bir sûre meydana getirin! Bunu yapamazsınız, asla yapamayacaksınız da.) [Bekara 23, 24]

– (De ki: Bu Kur’anın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler toplanıp, birbirine destek de olsalar, yemin olsun ki yine de benzerini ortaya koyamazlar.) 
[İsra 88]
[14 asırdır, din düşmanları, hâşâ Allahü teâlâyı yalancı çıkarmak için uğraşmışsa da yapamadılar. 19 cular da bunu yapamaz.]


Kur’an-ı Kerime Şerh Koymak

SORU:
 İbni Sebeci, (İbni Abbas anlatır: Ömer, hutbesinde dedi ki: Hepiniz biliyorsunuz ki, Allah recm âyetini gönderdi. Hepimiz bu âyeti ezberledik. Ayrıca, Rasulullah recm cezasını tatbik etti, biz de tatbik ettik. Benim endişem şudur: Aradan uzun zaman geçince, bazıları, “Kitabullah’ta recm cezası yoktur” diyerek inkâr edebilir. Eğer insanlar, “Ömer Allahü teâlânın kitabına ilavede bulundu” demeyecek olsalardı, recm âyetini yazardım) mealindeki olayı anlattıktan sonra, “Bak Ömer dedikodudan korkmasa idi, Kur’ana ilaveler yapacakmış. Kur’ana ilave yapabilecek biri, nasıl Müslüman olur?” diyor. Bu konuya bir açıklık getirir misiniz?
CEVAP
Bu olay anlatıldığı gibi mi, yoksa değişik mi? Böyle kabul ederek cevap veriyoruz:
1- Hutbede bildirildi dendiğine göre, demek ki eshab-ı kiramın hemen hepsi orada idi. Çünkü Cuma namazı ayrı camilerde değil, tek camide kılınıyordu. İbni Sebecilerin kendisini sevdiklerini söyledikleri İbni Abbas hazretleri bunu rivayet ediyor. O da orada idi. Hazret-i Ali de orada idi. Hiç kimse bu söze itiraz etmediğine göre, olay aynen Hazret-i Ömer’in dediği gibidir. Burada itiraz edilecek bir husus yoktur. İbni Sebeci’nin itiraz etmesi onun art niyetli olduğunu gösterir.

2-
 Hazret-i Ömer’in recm âyetini yazardım demesi, Kur’ana ilave değildir. Hazret-i Ömer, (Kur’an-ı kerimin sonuna haşiye olarak, dip not olarak durumu izah eden bir açıklama koyabilirdim, ama, bunu istismar edecek olanlar, bak Ömer Kur’ana ilave yaptı derler diye bu açıklamayı koymadım) demek istemiş olabilir. Çünkü Hazret-i Ömer, şu mealdeki âyeti bilmiyor muydu:
– (Eğer O[Peygamber] bize atfen, [Kur’ana] bazı sözler katsaydı, biz onu kuvvetle yakalayıp şah damarını koparır, helak ederdik, hiçbiriniz de buna engel olamazdınız.) [Hakka 44-47]

Âlemlere rahmet olarak gönderdiği Habibine böyle buyuran Allahü teâlâ Hazret-i Ömer’e ne yapmaz ki? Hazret-i Ömer’in böyle bir şeyi düşünmesi bile imkansızdır.

Aynı zihniyetteki kimseler, (Ömer’in böyle bir şerh koyma düşüncesi, Kur’ana gölge düşürmez mi) diye sorabilirler. Hayır asla mahzuru olmazdı. Çünkü Hazret-i Ali, âyetlerin altına Rasulullah efendimizin yaptığı açıklamaları koyardı. Hatta bundan dolayı İbni Sebeciler, (Hazret-i Ali’nin Mushaf’ı ayrıdır) derler. Ayrı bir Mushaf yok, açıklamalı Mushaflar vardır. Hazret-i Ali açıklama koyunca suç olmuyor da, Hazret-i Ömer koyarsa niye suç olsun ki?

Hepsi Cennetlik olan eshab-ı kiram yanlış iş yaparsa ortada din mi kalır? Çünkü, Kur’anı da, hadisleri de onlar bildirdiler. Onun için böyle sualleri gündeme getirmek bile yersizdir.

(Visited 179 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Kur’an’ın Yazılması ve Kur’an Değiştirilemez” üzerine 3 yorum.

 1. Kur’an tartışılacak bir kitap değildir. İslam tarihinde söz konusu öyle bir olay olmamıştır mesnetsizdir. Onları internette ortamında dinsizler uydurmaktadır.
  Onlar, “Duvara çamur at izi kalsın” düşüncesiyle yapılmaktadır.
  Kur’an veya hadisler hakkında dinsizlerin verdiği malumata itibar edilmez.
  Bu sitede İslamı kabul etmeyen inatçı dinsizlerin değil, samimiyetle İslamı öğrenmek isteyenlerin sorularına cevap verilir.
  Kuran düşmanlarının yazılarını sitemizde yayınlayıp temiz kalpleri kirletip reklam yapacak da değiliz.!!!

 2. KURÂN’INYAZILIMINA YÖNELİK YAZIMINIZ, TARİHSEL YÖNDEN EKSİK VE BAZI GERÇEKLERİ PERDELEME VE ÇARPITMA VAZİFESİ GÖRÜYOR…..
  EVET, ZEYD IBN SABBIT’E GÖREV VERİLİYOR, PEKİ BU GÖREVİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR…?
  GÖREV VERİLDİĞİ ZAMAN Z.I. SABBİT KAÇ YAŞINDAYDI…?
  ZEYD’TEN BAŞKA KURÂN YAZANLAR OLMUŞMUDUR… OLMUŞ İSE O KURÂNLARA NE OLMUŞTUR..?
  SORULARI ÇOĞALTMAK MÜMKÜNDÜR.
  HZ. MD’İN 23 PEYGAMBERLIK HAYATI VARDIR. ÖLÜMÜNDEN SONRA, KURÂN AYETLERİNİ TOPLAYIP DERLEMESİ İÇİN GÖREV VERİLEN Z.IBN SABBİT O ZAMAN 22 YAŞINDADIR.

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  1. İbrahim (Abraham) Erbarış neden MÜSLÜMAN OLMADIĞIN halde müslüman gözükmeye çalışırsın?!
   Senin kim olduğunu bilemediğimizi mi sanıyorsun?!
   Peygamberimizin mübarek ismini doğru yazmayıp MD. yazarak aklınca Müslümanlardan intikam mı almak istiyorsun?

   Senin GİBİLERİN kaynak olarak gösterdiğin bilgiler münafık kafirlerin ve azgın ve sapkın Şia’nın zırvasıdır.
   Sen kim oluyorsun da Bekir hocamıza Tarih dersi vermeye kalkıyorsun bre nasipsiz!
   Sizin gibilerin Kurana inanacağını zaten beklemiyoruz. Şayet inansaydınız azılı birer İslam düşmanı olmazdınız.

   Zeydin 22 yaşında olması kusur değil kemaldir?
   Zeyd sadece Kuranın katipliğini yapmıştır.
   Kuran ayetleri her nazil olmasında Rasulullah onları vahiy katiplerine yazdırmıştır.
   Hz Ebu Bekir zamanında Kuran sayfaları toplatılıp mushaf haline getirildikten sonra Rasulullahın hanımı Hz. Hafza’nın evinde muhafaza edilmiştir. Hz Osman zamanında İslam yayılıp da müslümanlar çoğalınca mushafa ihtiyaç duyulmuş Hz Osman’da Hz. Hafsa’da ki aslından hafızların denetiminde çoğalttırmıştır.

   Senin ve senin gibi dinsizler Kur’anın bozulduğunu iddia ederek Allah’ın Kuranı koruyacağına dair indirdiği ayeti de inkar etmiş oluyorsunuz. Oysaki Allah celle celalühü Kuranı bizzat kendisinin koruyacağını bildirmiştir.

   İşte mezkür ayet(mealen):
   Allahu Teala buyurdu ki (mealen):
   “Hiç şüphe yok ki, Kur’ân’ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.” (Sure-i Hicr Âyet:9).

   Bu zamanda gerçek Tevrat ve İncil var mı ki tevrat ve incilin Allah tarafından korunacağına dair ayetlerin olduğunu iddia eder ve onlardan misal vermeye kalkarsın?
   Siz dinsizler, bozuk incil ve tevrata inanırsınız da Allahın gerçek ayetleri Kurana inanmazsınız.
   Çünkü sizler şeytana tapmaktasınız.

   Bilesiniz ki, Hz. Osman, Hz. Ali’den önce vefat etmiştir.
   Oysaki siz Hz. Osmanın Kurana ilave yaptığını iddia edersiniz. Haşa öyle olsaydı Hz Ali neden Hz Osman’ın vefatından sonra (haşa) uydurduğunu iddia ettiğiniz ayetleri Kurandan çıkarmamıştır?
   İşte burada dahi sözünüzle çelişmekte ve kendinizin yalancı olduğunu kanıtlamaktasınız..

   Hz Ali Hz Osmanın vefatından sonra halife değil miydi?
   Aciz miydi ki böyle iftira salyalarınızı akıtıp durursunuz bre kafirlerin maşası?
   Allah’tan kork ve tövbe et!
   Yoksa ahiretteki yerin ebedi cehennemdir!!!

Bir cevap yazın