Muhammed (aleyhisselam) Son Peygamberdir

SORU:
– “Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah’ın Rasulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir.” (Ahzab/40)
Hocam bu ayette başka peygamber geleceği iddia ediliyor. Açıklar mısınız?

CEVAP:
Peygamber demek Nebi demektir. Rasül ise kendisine kitap verilen peygamber demektir. Ayette geçen “hatemen-nebi” ifadesi Peygamberimizden sonra kesinlikle peygamber gelmeyeceği belirtilmektedir. Kim bunun aksini iddia ederse o küfre girer ona inananlar da kâfir olur. Şayet bir kimse “Yok, nebi değil de rasül gelecek” derse, onun karşısına da Hicr suresi 9. ayetle çıkarız.
Allahu Teala buyurdu ki, (mealen):
“Hiç şüphe yok ki, Kur’ân’ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.”
Allahu Teala diğer semavi kitaplar için “onu biz koruyacağız” diye bir vaatte bulunmaması, Kur’an-ı Kerimi ise bizzat koruyacağını beyan etmesi, Kur’an’dan sonra başka bir kitap ve rasül gönderilmeyeceğine delalettir.. Peygamberimizden başka bir rasül geleceğini iddia etmek Kuranın bozulacağını da iddia etmek olur ki mezkür ayeti kerime de inkar edilmiş olur. Böyle birisi de her iki halde de kafir olur.

(Visited 57 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın