Muhammed (aleyhisselam) Son Peygamberdir

SORU:
– “Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah’ın Rasulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir.” (Ahzab/40)
Hocam bu ayette başka peygamber geleceği iddia ediliyor. Açıklar mısınız?

CEVAP:
Peygamber demek Nebi demektir. Rasül ise kendisine kitap verilen peygamber demektir. Ayette geçen “hatemen-nebi” ifadesi Peygamberimizden sonra kesinlikle peygamber gelmeyeceği belirtilmektedir. Kim bunun aksini iddia ederse o küfre girer ona inananlar da kâfir olur. Şayet bir kimse “Yok, nebi değil de rasül gelecek” derse, onun karşısına da Hicr suresi 9. ayetle çıkarız.
Allahu Teala buyurdu ki, (mealen):
“Hiç şüphe yok ki, Kur’ân’ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.”
Allahu Teala diğer semavi kitaplar için “onu biz koruyacağız” diye bir vaatte bulunmaması, Kur’an-ı Kerimi ise bizzat koruyacağını beyan etmesi, Kur’an’dan sonra başka bir kitap ve rasül gönderilmeyeceğine delalettir.. Peygamberimizden başka bir rasül geleceğini iddia etmek Kuranın bozulacağını da iddia etmek olur ki mezkür ayeti kerime de inkar edilmiş olur. Böyle birisi de her iki halde de kafir olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir cevap yazın