MÜSLÜMAN ve ÇAĞDAŞLIK

36845783648

Müslüman çağdaş olabilir mi, veya müslüman çağdaş mı olmaldır, veya müslümanın çağdaşlıkla bağdaşması asla mümkün değil midir?

       Bu soruların cevabı verilmeden önce, çağdaşlık kavramının ne anlama geldiği açığa kavuşdurulmalıdır ki, konu daha iyi anlaşılmış olsun. Hemen herkesin diline doladığı “çağdaşlık” kavramını bir yönden anlamaya çalışırsak, bu kelimenin manası tam olarak açığa çıkmamış olacaktır. Teknolojik açıdan çağdaş olmanın ne demek olduğuna bakılırsa, çağdaşlık bir bakımdan çağın teknolojisini yakalamak anlamına gelecektir. Bu kavrama bir başka açıdan bakılırsa, yaşanılan çağın içindeki yemede, içmede giyim ve oturulan konutlarda ki farklılıklara ve ahlaki değişimlere insanların ayak uydurması anlamına gelmektedir. 

       Çağdaşlık sürekli değişikliğe uğrayan ve asla bir durumda kalmayan bir değişiklik sürecidir. Çağdaş olduklarını söyleyen kimseler, bu sürekli değişime kendilerini kaptıran ve bir sonra ki süreç içinde “çağdaşlık” deyip taktir ettikleri durumları beğenmeyip çöpe atmaktadır.

       Müslüman ise; sınırlarını Allah’ın belirlediği İslama tabii olan, Allah’ın kendisine gösterdiği itikadi çizgiden asla ayrılması mümkün olmayan kimsedir. İtikadi mevzularda ayrılmaya kalktığı anda o kimse müslim olmaktan çıkmış olur. Allah’ın kullarına ameli konularda belirtmiş olduğu yoldan gitmeyenler yani amel etmeyenler ise fasık olur. O halde müslümanın her bakımdan çağdaş olması asla mümkün değildir. Zira, müslüman İlahi vahye tabii olması sebebi ile çağdaş değil çağlar üstü bir kimse konumuna yükselmektedir. Allah’ın kullarına ne yapacaklarını ve ne yapmayacaklarını vahiyle belirtmediği durumlarda ise, Müslümanın çağın gerisinde kalmamalıdır.

       Bunların içinden teknolojik bakımdan müslüman çağdaş olmalıdır. Misal; çağın gerekleri olan ulaşım ve iletişim araçları ve savunmada kullanılacak silahlar gibi.  Kur’an ve sünnetle belirlenen iman ve amele ters düşmeyen durumlarda da müslüman çağdaş olabilir. Bunlar; helal çerçevesi içinde olan her çağdaki farklı yiyecek ve içecekleri,  Kur’an ve sünnete ters düşmeyen çağdaş kılık kıyafetleri kullanabilirler. Mesla masda yemek yemek, çatal, kaşık kullanmak, ceket giymek, dar olmayan pantolon giymek gibi.
       SORU: Bazı cemaatler kadınlar için çarşaftan başkasını giymeleri uygun olmayacağını söylemektedirler. Bu nasıl izah edilir? Çarşaf kelimesi Kur’an’da var mıdır?
       CEVAP: Allahu teala tesettürü emretmiştir.  Ancak; müslümanlar bu emrin gereğini çarşafla veya başka dar olamayan giysilerle karşılayabilirler. Çarşaf kelimesi Arabça değil Farsça’dır. Zira, Arabça’da “Ç” harfi yoktur. 
 
       Ahlaki bakımdan bir müslüman çağdaş olamaz. Çağımız da insanlar dolandırcılığı, uyuşturucu kullanmayı, çıplaklığı, faizi, içkiyi, kumarı, zinayı, falcılığı ve diğer kötülükleri çağdaşlık adına yapıyorlarsa, müslüman asla bunları çağdaşlık adına yapamaz. Günah olan bir şeyin yapılması, insanların çoğunun veya tamamının o işleri yapması ile asla helal olamaz. 
       
       Vesselam

(Visited 359 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın