Nasreddin Hoca ve Hiçlik Makamı

nasreddin-hoca ve mutassarrıfMerhum Hoca’ya kibirli bir adam sorar:
“Hoca, makamın servetin nedir?” Hoca:
“Hiç.” demiş.
Hoca, adamın kendisini küçümsediğini görünce adama:
“Peki ya senin makamın servetin nedir?” demiş, adam kabararak:
“İşte şu kadar hanlarım, bu kadar saraylarım var” demiş. Hoca:
“Sonra bu servetin ne olacak?” diye sormuş. Adam:
… “Herhalde bunları ikiye katlarım” demiş, Hoca:
“Daha sonra ne olacak?” demiş, adam:
“Onları da üçe katlarım.” demiş. Hoca Nasreddin:
“Sen öldüğünde bu kazandığın malların ne kadarını yanında götüreceksin?” demiş, adam:
“Hiiiç.” demiş. Hoca Nasrettin adama:
“Be adam, daha niye kabarıyorsun böyle? Ben şimdiden senin yıllar sonra gelebileceğin hiçlik makamdayım işte.” demiş.

(Visited 809 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın