Noel (Yılbaşı) Kutlaması Ve Şirk

noel papaz- evlere bacadan giriyorEvliyanın büyüklerinden büyük âlim İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin bir komşusu varmış.
Bir gün o komşuya ölüm gelir çatar. Hazreti İmam onun ziyaretine gider.
Adamın iman nurunun sönmek üzere olduğunu görür ve dua eder.
Lakin hiç bir faydası olmadığını görünce,
– “Yâ Rabbî! Acaba bende mi bir kusur var? Sana bu kadar dua ettim ama hiçbir faydası olmadı’ diye niyaz eder.

Tam o esnada İmamın kalbine bir nida gelir:
 “Ey İmam! Eğer sen bu teveccühlerini dağlara yapmış olsaydın, senin hürmetine dağları yerinden sökerdim. Ama bu adamın kalbinin karanlığını açamazsın. Çünkü bunun karanlığı amel eksikliğinden değil, dinsizlerin şirk kutlamalarına katılmasındandır. Burada şirk vardır. Bu yüzden senin teveccühüne iltica edilmiyor” diye bir ilham gelir.
Meğer bu komşu Hinduların şirk bayramlarında boyalı pilav pişirip yer ve dağıtır ve de kutlarmış.
(Mektubat-ı İmam-ı Rabbani Cilt 1/266.)
O zaman Hindu adetleri vardı şimdi ise yaklaşan Noel, yani yılbaşı kutlama tehlikesi…

(Visited 1.133 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın