Hamit Aydınoğlu’ndan Şiirler

Hamit AydınoğluHamit Aydınoğlu der ki:

Sade Ben Değilim Alem Perişan

1. KITA:                                                                

    Beden enkaz olur ruh daralınca                

     Kendini düzeltir kul arlanınca                    

     Dedem şöyle dermiş efkarlanınca            

     Sade ben değilim alem perişan                  

2. KITA

  Ya dünya     değişmiş ya insanlar

Viran kalmış köyler, hanlar, hamamlar

Çok söze gerek yok anlayan anlar

Sade yolcu değil,  hancı perişan

 3. KITA:                                                                 4. KITA:

    Yaylalara hep birlikte göçerdik                  Çoğumuz gurbette hasret soluyor

    Sularını şifa sayar içerdik                              Köylerinde doğup nerde ölüyor

    Dost, düşmanı bilir iyi seçerdik                   Kiminin cenazesi bile gelmiyor

    Düşman çoğalınca dostlar perişan            Gurbet icat oldu sıla perişan

 5. KITA:                                                                   6.KITA

    Birlik vardı,  huzur vardı evlerde                Nerde saf duygular eski aşıklar

    Şimdi her birimiz ayrı yerlerde                     Şimdi sanal olmuş arkadaşlıklar

    Nineler dedeler huzur evinde                         Aynı tasa dalmaz olmuş kaşıklar

    Sade biz değiliz hane perişan                         Sade biz değiliz,  sofra perişan

 7. KITA

     Toprak bereketsiz, boy vermez başak

     Kızlar pantolon giyer, sanarsın uşak

     Bir garip hallerde şimdiki kuşak

      Sade biz değiliz nesil perişan                 

Yazan : Hamit Aydınoğlu     12/08/2011

(Visited 116 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın