ORUÇ TUTANLARIN MÜKAFATI

Manzara- Ağaç altı güzelliği (2)Ebu Hureyre’nin rivayetinde, Peygamber(sallallahu aleyhi vesellem) Efendimiz:
-“Kadir gecesinde Sidretü’l-Münteha’daki melekler Cebrail ile yere inerler. Ellerinde dört sancak vardır. Birini benim kabrime, birini Kâ’be’nin üzerine, diğerini Kudüs’e ve dördüncüyü de Tûr-i Sinâ’ya dikerler. Sonra evden eve dolaşarak selam verirler. İçki içen, ana ve babası ile ilgilenmeyenlere selam vermezler. Sabah olunca Cebrail meleklere: “Yerlerinize dönünüz “der. Melekler Sidretül-Münteha’ya(Cennetin üzerinde inci gibi beyaz bir semanın ismi) döndüklerinde, Sidre onlara:
-“Nerede idiniz diye sorar. Melekler:

-“Yere indik ve Muhammed ümmetini ziyaret ettik.” derler. Sidre onlara sorar:
-“Allah onlara ne gibi bir ihsanda bulundu? der ve melekler:
-“Allah onların hepsini affetti”derler.
Bunun üzerine Sidretü’l-Münteha, Adn ve firdevs cennetleri ile Kürsi harekete geçerler.

Arş:
-“Ya Rab, Kürsi ve Cennet, Senin Muhammed ümmetini affettiğini söylüyorlar, doğru mudur? der.
Allahu Tela:
-“Evet doğrudur, Ben onları affettim ve onlara gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, hatır ve hayallerinin erişemeyeceği nimetler hazırladım” buyurur.

Peygamber(aleyhisselam) Efendimiz buyurdular ki:
-“Allahu Teala Cenneteri altın ve gümüş işlemeli kızıl yakuttan yaratmıştır. Cennette öyle bahçeler vardır ki, her bahçenin uzunluğu yüz yıllık mesafe kadardır. Her bahçede bin saray ve her sarayda direkleri yakuttan gümüş bir kubbe vardır. Bu bahçelerin ağaçlarında bin çeşit meyve vardır. Her meyvenin rengi, şekli ve tadı ayrıdır. Bu ağaçların dallarında çeşitli sesleri ile ötüşen altın ve gümüşten yaratılmış kuşlar vardır. Bu ağaçların dibinden durmadan berrak sular akar. İşte bunlar Ramazan ayında oruç tutanlar içindir.”

Resulullah efendimiz, (Benî İsrail peygamberlerinden 80 yıl hep ibadet eden oldu) buyurunca, Eshab-ı kiram hayret etti. Cebrail aleyhisselam gelip, (Ya Resulallah, ümmetin o peygamberlerin, [diğer işlerin dışında] 80 yıl hep ibadet etmesine şaşıyorlar. Allah sana ondan iyisini verdi) diyerek, (Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır) mealindeki âyeti okudu. (Rıyad-ün-nasıhin)
     Bir mü’min Kadir  Gecesinde, Allah’ın emirleri olan farzları ve Rasulünün sünnetlerini yaparsa, yani; ramazan orucunu tutar ve  o günün farzlarını ve teravih namazlarını cemaatle kılar ve başka bir nafile ibadet yapmasa da o kimseye, 83 yıl Ramazan ayında ibadet yapmış gibi sevab verilir. Bu kimse 10 kadir gecesini ibadetle geçirmiş olsa, 830 yıl Ramazan ayında ibadet yapmış gibi olur. Akıllı bir mü’min Kadir gecesini  yalnız bazı gecelerde aramaz. Ramazan ayının tamamını farz ve sünnetleri yaparak geçirmiş olsa, Kadir Gecesini kesinlikle bulmuş demektir. Allah’ın Rasulü buyurdular ki:
-“Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.” (Deylemi)
Kadir gecesi ramazanın 27. gecesidir.) [Ebu Davud]

-“Sevabını Allah’tan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.” (
Buhari, Müslim)
Kadir gecesini ramazanın son on gününde arayın!) [Müslim]
Kadir gecesini, ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya ramazanın son gecesinde arayın! Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur.) [İ. Ahmed]

(Visited 943 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın