Peygamber Efendimizin Amcası Ebu Talib’in İman Ettiği Doğru mudur?

beyaz çiçekPeygamber (aleyhis-salâtü ves-selâm) Efendimiz, amcası Ebu Talib’le bir sahrada iken, Ebu Talib susadı. Çok darlandı ve:
-” Ey kardeşimin oğlu, çok susadım.” dedi.
Rasulullah bindiği hayvandan inip:
-“ Susadın mı?” buyurdu.
Ebu Talib:

-“ Evet” dedi.

Peygamber Efendimiz mübarek ayaklarının ökçesini toprağa vurdu. Hemen orada sular fışkırmaya başladı. Rasulullah amcasına:

-” İç, ey amcam” buyurdu. Bu mucizeyi gören Ebu Talib, o sudan kana kana içti.

BİR SORU: Mademki Ebu Talip bu mucizeyi gördü, o halde neden Peygamber Efendimizin Peygamberliğini tasdik etmedi?

CEVAP: Ebu Talip aslında Rasulullah’ın Peygamberliğine inanıyordu. Ancak; inancını gizli tutuyordu. Ebu Talip eğer ki, inancını açıklamış olsaydı, müşrikler Ebu Talib’in Rasulullah’ı himaye etmesine asla izin vermezlerdi. Ebu talip de o zaman müşriklerin kötülüklerinden Rasulullah’ı koruyamazdı. Çünkü müşrikler ancak; kural gereği kendileri gibi müşrik olanların himayesine kabul gösteriyorlardı. Onlar için mümin olan bir kimsenin himayesinin bir önemi yoktu. Müslümanlardan bile bir çok kimse Ebu Talib’in bu ince siyasetini anlayamamış hakkında menfi sözlerde bulunmuşlardı.
Ebu Talib’in vefatı esnasında O’nun imanına Rasulullah’ın amcazadesi İbn-i Abbas (r.a.) hazretleri şahittir. Rasulullah Efendimiz;
-“Ben amcamın şehadetini duymadım” buyurnca İbn-i Abbas:
– “Ben duydum Ey Allah’ın Rasulü.” demiştir.
Bir kimsenin şehadetinin kabulü için Rasulullah’ın onu işitmesi şart olsaydı, Rasulullah’ın imanlarının şehadetlerine şahit olmadığı nice milyon Müslümanların imani durumu ne olurdu?

Vesselam.

 

***********************************************************************************************************************

BİR MUCİZE DAHA:

Hudeybiye Gazvesinde suyu çok az bir kuyunun yanına kondular. Askerler susuzluktan şikayet edince, Resulullah bir kova su getirtip, suyu kuyuya döktürdü. Sonra okçulardan bir ok alıp, kuyuya attı. Kuyu su ile dolup, ağzıyla beraber oldu.

***********************************************************************************************************************

Bir seferde asker susuzluktan şikayet edince, Rasulullah iki kişiyi su aramaya gönderdi. İki kırba dolusu su ile deve üstünde bir Arap kadınını bulup getirdiler. Resul-i Ekrem efendimiz kırbaları açtırıp, bir kap içine bir miktar döktürdü.

– “Gelin, su alın!” diye seslendi.

Bütün asker kaplarını ve kırbalarını doldurup, sonra kadının kırbalarını dolu olarak ve ilaveten biraz un ve hurma da verdikten sonra Rasulullah kadına:

– “İşte senin suyunu hiç azaltmadık. Bize suyu Allah verdi” buyurdular.

Vesselam.

Kaynakça: Mu’cizât-ı Nebî (sallallahu aleyhi veselem)

(Visited 2.719 times, 2 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Peygamber Efendimizin Amcası Ebu Talib’in İman Ettiği Doğru mudur?” üzerine 4 yorum.

 1. doğrusunu allah bilir. şunu soracaktım isa as. ve peygamberimizin mucizelerinde diriltilmiş olanlar sadece tıbben mi ölüydü? yoksa allah azrail as. tarafından katında canları alınmış mıydı?

  1. Gerek Hz İsa’nın ve gerekse Peygamberimizin duaları ile dirilen mevtalar Azrail aleyhisselamın ruhlarını kabz ettiği kimselerdir. Hatta bunlardan bazıları binlerce yıl evvel ölmüştü.

 2. selamınaleyküm. hocam cehennemde en hafif azabın ebu talib’in çekece rivayetleri var. birde ebu talip’in diriltilip iman ettiğine dair rivayet var. ehli sünnet alimlerinin çoğu zayıf demiş diriltildiğine dair rivayete, çünkü dirilmek mahşer gününden başka yok. bu hadisleri nasıl anlamalıyız?

  1. Aleykümselam.
   Ebu Talib, İbn-i Abbas’ın rivayetine göre imanlı ölmüştür. İmanını açıklamaması ise ilmi siyasidir. Açıklasaydı kureyş müslüman olduğu için Rasulullahı himayesini tanımayacaklar ve Peygamberimize zarar vereceklerdi.
   Bazı alçaklar Hz. İsa’nın ölüleri dirilttiğine inanırlar da de neden bizim Peygamberimizin ölüleri dirilttiğine inanmazlar?

Bir cevap yazın