Peygamberimizin Mezhebi Vardı

Soru: Hocam, ehli sünnet mezhebine inanmayanlar, “Peygamberin mezhebi mi vardı? Mezheplere inanmıyoruz, mezhepler sonradan ortaya çıktı” gibi sözler ediyorlar. Buna nasıl bir açıklama yapabilirsiniz?

CEVAP: Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)  Efendimizin mezhebi Kur’an-ı Kerimde geçen “sırât-ı mustekîm” idi. Zira Kur’an Efendimizin mezhebini Yasin Suresinde şu ayetle ifade etmiştir:
-“İnneke leminel-murselîn” “Alâ sırâtın mustekîm.”, mealen: “(Ey Muhammed) şüphesiz, sen gönderdiğimiz rasullerdensin ve sen en doğru sırât (mezhep, yol) üzeresin.

Mezhebin, Kur’an’da ki karşılığı sırât’tır”. Sırâtın anlamı ise yol demektir. “Mustekîm” ise, dosdoğru demektir. Bu iki kelime birleştirilince; “dosdoğru yol, dosdoğrı mezheb” anlamı çıkmaktadır. Bundan da şu ifade  çıkmaktadır;
“(Ey Rasulüm) şüphesiz sen, en doğru mezhep üzerindesin.”
Allahu Teala Kur’an’da  (Âl-i İmran -31) ayette  buyuruyor ki, mealen:
“Ey Rasulüm de ki, Eğer Allah’ı seviyorsanız geliniz bana uyunuz ki, Allah’ta sizi sevsin günahlarınızı bağışlasın. Allah affedicidir, Allah merhametlidir.”

Fatiha suresinde: 

Fatiha Suresi 6 ve 7. ayetlerinin Latin Harfleriyle Okunuşu

  • 1- Bismillahirrahmānirrahīm.
  • 6- İhdinessırātel müstakīm
  • 7- Sırātellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdūbi aleyhim ve leddāllīn

Fatiha Suresi 6 ve 7. ayetlerinin Meali:

  • 1- Rahmân ve Rahîm Allah’ın ismiyle.
  • 6- (Rabbimiz) Bizi sırât-ı müstekîme (ehli sünnet yoluna) erdir.
  • 7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna (mezhebine); o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna (mezhebine) değil.


Bu ayetlerin manası gereğince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mezhebi (yolu) olan sırat-ı mustekîme, yani; Ehl-i Sünnet Mezhebine uymak, her müslümana farz olmaktadır.
Bunlara rağmen kim de kendi aklına uyarak Rasulullaha; “Onun mezhebi yoktu, Peygamber mezhepsiz idi” derse o Kur’an’ı yalanlamış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir cevap yazın