Şaban Ayı ve Önemi

İmamzade Türbesi
İmamzade Türbesi

 


Şaban Ayı Ve Faziletleri

       Âişe validemiz buyuruyor ki:
“Resulullah’ın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban ayının tamamını oruçla geçirirdi. (Buhari)

      Enes İbni Malik’ten (r.a.) rivayet edilen bir hadiste Rasûlullah ((sallallâhü aleyhi vesellem)) Efendimiz şöyle buyurmuştur: -“ Şaban benim ayımdır kim Şa’ban ayına değer verirse muhakka ki benim emrime önem vermiş olur. Benim emrime saygı gösterene ise ben, kıyamet günü öncü bir kurtarıcı ve iyi bir hazırlık olurum.”  (Hadis-i Beyhaki )

    ŞA’BAN-I ŞERİFİN İSMİ Enes İbni Malik (r.a.)’dan rivayetle Peygambe (s.a.v.) Efendimiz: -“ Şa’bana bu ismin verilmesi kendisinde ramazana ait bir çok hayır bulunup yayıldığındandır. Ramazan ise günahları yaktığından bu ismi almıştır.” diye buyurmuşlardır. (Kenzül Ummâl )

    ŞA’BAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Üsame İbni Zeyd (Allah Ondan razı olsun) şöyle anlatmıştır.  Bir kere ben; -“Ya Rasûlullah, Şa’ban da oruç tuttuğunuz kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmedim.” diye sorduğumda Allah’ın Rasulü ;

-“Recep ve Ramazan arasında kalmış büyük bir aydır ki, insanlar onun ululuğundan gafildir. O, kendisinde amellerin, alemlerin Rabbinin manevi huzuruna yükseltildiği bir aydır.” diye buyurdular.

Hadis-i Beyhaki İmamı Hanbel ve Nesai’de yer alan bir Hadis-i Şerifte Allah’ın Rasûlü Şaban Ayı hakkında :

-“Bende amelimin oruçluyken yükseltilmesini seviyorum (onun için bu ayda çok oruç tutuyorum) buyurmuşlardır. (Beyhaki, Ahmed İbni Hanbel, Nesai)

  BİR MENKIBE: Hazret-i Hüseyin (radıyallahü anh) anlatır:     “Kâbe’yi tavaf ederken yanık sesle Allahü teâlâya dua eden bir kimsenin sesini işittik. Babam bunu çağırmamı emretti. Güzel yüzlü temiz bir kimseydi. Ancak sağ tarafı felç olmuş, kurumuş, hareketsiz idi. Ona dedim ki: − Sen kimsin, vaziyetin ne böyle? − Menâzil bin Lâhık… Ben çalgı çalmakla, şarkı söylemekle şöhret salmış, Arabistan’ın artisti denilen ünlü bir kimseydim. Hep nefsin arzuları peşinde koştum. Recep ve Şaban aylarında bile bu günahlara devam ederdim. Salih babam, beni bu günahlardan kurtarmaya çalıştı. Bana, (Allahü teâlânın azabı şiddetlidir, bir anda kahredebilir. Kötü arkadaşlardan vazgeç, bu kötü işleri bırak! Melekler ve bu aylar senden şikayet ediyorlar) dedi. Nasihate hiç tahammülüm yoktu. Babamın üzerine yürüyüp, döverek susturdum. Üzüntülü ve kırık kalble, (Bu aylarda oruç tutar, geceleri ibadet ederim. Beytullaha gidip şerrinden korunmak için Allahü teâlâdan yardım dilerim) dedi.

    Bir hafta oruç tutup Kâbe’ye giderek, (Ey Rabbim, mazlumların âhını yerde bırakmazsın. Bu ayda, bu mübarek yerlerde yapılan duaları reddetmezsin. Hakkımı oğlumdan al, onu felç et) diye dua etti. Henüz duası bitmeden sağ tarafım felç oldu. Bunu görenler, (Baba bedduasına uğramış kişi) derler. − Baban bu haline ne dedi? − Babamdan af ve özür diledim. Onun da babalık şefkati galip gelerek beni bağışladı. Beddua ettiği yerde, bu sefer şifa bulmam için hayır dua etmek üzere deve ile Beytullaha gelirken, devenin ürkmesi ile babam düşüp öldü. Şimdi çaresizim.

    Babam Hazret-i Ali, bu gence dua etti. Recebde yaptığı bu dua bereketiyle Allahü teâlâ ona şifa ihsan eyledi.”

    Vesselam.

(Visited 519 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın