Peygamberimizin Cenazesine Kaç Kişi Katılmıştır?

 İbrahim Halil Er

İbrahim Halil Er

İhsan Eliaçık’ın bir videosunu gördüm. Burada Resulullah’ın vefatını anlatıyordu. Fakat o, Resulullah ın cenazesine sadece 17 kişinin katıldığını söylüyordu. Önce bu iddiayı çok  önemsemedim. Fakat bu iddia hem sosyal medyada çok yayılmaya ve hem de konuyla ilgili bize sorular gelmeye başlayınca ciddiye alıp cevap verme gereğini duydum.

Eliaçık, bu iddiasından sonra aslında ucu sahabeye ve onların Resulullah’a (sav) olan sevgilerini sorgulamaya götüren eleştirilerde bulunmuş oluyordu. Bir anlamda Resulullah’ın vefatına ve cenazesine katılmak yerine sahabenin halifelik seçimiyle uğraştığı veya Resulullah vefat ederken

Medine’nin kendi işlerini ve düzenlerini bozmadığı ve hatta cenaze namazına bile rağbet etmediğini iddia ediyordu. Gerçekten de Resulullah (sav) nin cenazesine 17 kişi mi katılmıştı?

Şimdi kısaca Resulullah’ın vefatı ve sonrası olayları görelim:

1. Resulullah, vefat ettiği yere (Hz. Ayşe’nin odasına) gömüldü. Hz. Ebubekir’in (ra) peygamberler vefat ettiği yere gömülürler hadisinden dolayı.

2. Peygamberimiz için bir cenaze merasimi yapılmadı. Çünkü ashap şöyle düşündü. O hayatta iken imamdı, vefat edince de imamdır. Bu söz Hz. Ali’ye aittir. Dolayısıyla o öndeyken kimse öne geçmedi. Hz. Ali: Hiç kimse Resûlullah Aleyhisselamın üzerine imamsız cenaze namazı kılınabilir mi diye şüphelenmesin! Resûlullah Aleyhisselam sağ iken de, ölü iken de imamınızdır! dedi ve Peygamberimiz Aleyhisselamın hizasında ayakta durarak: Ey Peygamber! Selam, Allah ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun!

Ey Allah’ım! Biz onun kendisine Tarafından indirilmiş olanları tebliğ ettiğine ve ümmetine nasihatte bulunduğuna, Allah’ın dinini üstün kılıncaya ve Kelimesini tamamlayıncaya kadar Allah yolunda savaştığına şehadet ederiz! Ey Allah’ım! Bizleri Allah’ın ona indirdiği şeylere uyan kişilerden eyle! Ondan sonra da bize bu yolda sebat ver! Onunla aramızı birleştir! diyerek dua ediyor, cemaat de Amin! Amin diyordu. (İbn Sa d, c.2, s. 290-291)

Hâşim oğullarının erkekleri, böylece namaz kıldıktan sonra, odadan çıktılar. Sonra Hâşim oğullarının kadınları, onlardan sonra da Hâşim oğullarının çocukları kıldılar. Takım takım giriyor, imamsız olarak kendi başlarına Peygamberimiz Aleyhisselamın üzerine namaz kıldıktan sonra çıkıyorlardı. (İbn Sa d, c. 2, s. 288-291)

Sonra Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer, yanlarında Muhacir ve Ensardan odanın alabileceği kadar kişiler bulunduğu halde, içeri girip saf oldular.

Hz. Ebu Bekir’le Hz. Ömer, ilk safta, Peygamberimiz Aleyhisselamın hizasında durdular. Ey Peygamber! Selam, Allah ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun! (İbn Sa d, Tabakât, c. 2, s. 290, Beyhakî, Delâil, c. 7, s. 251, Zehebî, Târih, s. 579.)

Senin peygamberlik vazifesini tebliğ ettiğine, ümmetine nasihatte bulunduğuna, Allah ın dinini üstün kılıncaya kadar Allah yolunda savaştığına şehadet ederiz! (Belâzuri , Ensâb, c. 1, s. 574, Beyhakî, c. 7, s. 251.)

Onlar çıktıktan sonra, başkaları girip namaz kıldılar. Erkeklerden sonra kadınlar, kadınlardan sonra çocuklar, çocuklardan sonra da köleler girip namaz kıldılar. (Beyhakî, c. 7, s. 250, Zehebî, s. 579, İbn Haldun, Târih, c. 2, s. 2, s. 63.)

Namazdan boşaldıkları zaman, Hz. Ömer: Cenazeyi ve cenaze sahiplerini artık kendi hallerine bırakınız! (Başlarından dağılınız!) diyerek seslendi. (İbn Sa d, c. 2, s. 292. M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 8/320-322)

3. Bu nedenle cenaze namazını herkes münferit kıldı. Toplu cenaze namazı kılınmadı. İmanı Malik, (r.a.) rivayet etmiştir: Kendisine şöyle haber verilmiştir: Resulullah (a.s.) pazartesi günü vefat etti, salı günü de toprağa verildi. Halk kendilerine hiç kimse imam olmadan, O nun üzerine teker teker namaz kıldı.

4. Cenaze namazını kılmak için bir meydana veya camiye götürülmedi. Namaz vefat ettiği ve gömüleceği odada bireysel kılındı.

5. Odasına gömüldüğü için, oda da küçük olduğundan insanlar grup grup içeri alındı. Her grup gelip namazını kendi başına kılıp yerini sırada bekleyenlere teslim etti.

Cenaze namazı ve merasimi 2 gün sürdü. Bütün Medine erkek, kadın ve çocuk grup grup girip kıldılar.

(Visited 142 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın