Rüya İle Amel Edilmez

Felsefecilerin hiç birisinin imanı şüpheden kurtulmuş değildir. Çünkü felsefe aklı, İslam ise Vahyi ölçü alır. Vahiy yanılmaz ama akıl her zaman yanılabilir. Sonra her insanın aklı bir değildir. Birinin sarı değine diğeri beyaz der.
Akıl maneviyatta göz ise, vahiy onun ışığıdır. Akıl ancak, maneviyat konusun da vahye tabi olmakla tamamlanır.

Gelelim maddenin varlığına. Pozitif ilmin gözlem ve yasalarına göre madde, eşittir enerjidir. Yani madde, enerjinin yoğunlaşmış halidir.
Her şeye hakim olan Allahu Teala enerjiyi “kün”(ol) emri ile yarattıktan sonra maddeyi oluşturan en küçük parçacıklar olan fotonlar halinde paketlemiştir. Onları belli sayılarda bir araya getirerek nötron, proton, elektron ismi verilen parçacıklar haline koyup onlardan da atomları var etmiştir. Atomlardan da molekülleri var ederek su hava toprak gibi maddeleri yaratmıştır.
Allahu zül-Celal, atomun çekirdeği olan nötron ve protonun çevresinde elektronları 1 saniyede 50 bin tur attırarak atomları oluşturmaktadır.
Allah, atomların çevrelerinde “ol” emri ile dönderdiği elktron sayısına göre 104 elementi var etmektedir. Buna göre Rabbül-âlemîn evreni her saniye El-Kayyûm ismi şerifiyle yok olmaktan korumaktadır. Şayet Rabimiz Kayyûm isim-i şerifinin tecellisini çekmiş olsa kâinat anında yok olur…
Rabbimiz bu konuya Kur’an’da işaret vererek; “Ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ” Bak:(Bekara Suresi), (Âlemleri yok olmaktan korumak Allah’a asla bir ağırlık vermez) buyurmuştur.

Acı ve tatları tadan, gören, işiten, bilen, irade edip seçebilen bedenimiz değil ruhumuzdur. Âlemleri yaratan Rabbimiz bedenlerimizi yarattığı gibi ruhumuzun acı veya tatları tatmasını, görme, işitme, irade ve de bilincimizin algılarını her an yaratmaktadır. Ayet meali: “O Allah her an yeni bir tecellidedir(yaratmadadır). Bak: (Vakıa Suresi).
Rabbimiz ruhumuzun acı veya tatları algılamasını, bilincimizi, görmemizi ve işitmemizi bedenimizin organları aracılığı ile yaratır. Rüyada ise bunları vasıtasız yaratır ve tattırır. Bedenimizin bir organına zarar gelse ruh ile tat veya acı veya bilincimiz arasına perde girer. Örnek; tam veya kısmi felçli kimselerdir.

Rüya ile madde alemini karşılaştırırsak rüya alemi, içinde maddenin bulunmadığı sadece maddenin ve mananın görüntülerinin olduğu bir alemdir. İnsan uyduğunda ruhu alemi misale geçer. Yani ruh, manalar alemine alınır. Allahu Zül-Celal orada acı veya zevk duymamızı vasıtasız yaratır. Yani bedene gereksinim kılmaz.
Madde alemi bir rüya alemi değil, imtihan alemidir. Rüyada yaptıklarımızdan sorumlu değiliz ama uyanıkken yaptıklarımızdan sorumluyuz. Çünkü dünya aleminde işler vasıtalarla yaratılır. Günaha veya sevaba irademiz aracı olduğu için ahirette yaptıklarımızdan sorumluyuz.
Birisi Hz. Ömer’e gelir, “Ey müminlerin Emiri! Bana zina cezası uygula” der.
Hz. Ömer: “Niçin?” der.
Adam: “Ben rüyamda anam ile zina ettim” der.
Hz. Ömer: “Git gölgene 100 sopa vur “ der.
Adam: “Ey Müminlerin Emiri! Benimle alay mı ediyorsun? Niçin bana vurmuyorsunuz da gölgeme yüz sopa vurmamı söylüyorsunuz?” der.
Hz. Ömer: “Ey adam! Rüya bir gölge gibidir. Rüyada yaptığınızdan sorumlu değilsiniz” der.
Bekir  30.11.2017

(Visited 199 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın