“Sadaka 70 Türlü Belayı Savar” Hadisi Şerifi

     Büyük alim ve veli İmamı Rabbani hazretleri kaza ve kader hakkında şöyle söz eder:
    Cebrâîl (aleyhisselâm), bir gün, Peygamberimize (aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât) Efendimize gelip, eshabtan bir gencin, yarın sabâh, erkenden öleceğini haber verir. Peygamber efendimiz (aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm), bu gence acıyıp, huzûrlarına çağırırlar. Ona ne isteği olduğunu sorar:
-“Bir kız ile evlenmek ve bir de, tatlı isterim.” der. Emir buyurup, ikisini de hemen hâzırlarlar.
Genç, o gece, odasında âilesi ile oturmuş, tatlı yanlarında iken, kapıya bir fakîr gelir;

-“Açım, Allah rızâsı için bir şey verin!” der. Genç, tatlının hepsini, fakîre sadaka olarak verir. Sabâh olunca, Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), gencin ölüm haberini bekler. Uzun zemân, haber gelmeyince, birini gönderip sorar. Gencin sağ ve keyf yapmakda olduğunu söylerler. Hayret eder. O sırada, Cebrâîl (aleyhisselâm) gelir. Ona sorar. Cebrâîl (aleyhisselâm):36845783648

   -“Ey Allah’ın Rasulü o sözü edilen genç, dün akşam tatlıyı sadaka olarak verdi ve bu sebeple gelmekde olan belâ geri çevrildi. Şimdi, o genci öldürecek olan o yılanın, genç adamın yastığının altında ölü olduğunu göreceksiniz” der ve gencin yasdığı altında, büyük bir yılanı ölü olarak bulurlar.

      Kazâ, ya’nî Allahü teâlânın yaratacağı şeyler, iki kısımdır: (Kazâ-i mu’allak), (Kazâ-i mübrem). Birincisi, şarta bağlı olarak, yaratılacak şeyler demekdir ki, bunların yaratılma şekli değişebilir veyâ hiç yaratılmaz. İkincisi, şartsız, muhakkak yaratılacak demek olup, hiçbir sûretle değişmez, muhakkak yaratılır. Kaf sûresinin 29. âyetinde meâlen;
-“Sözümüz değişdirilmez” buyuruldu.
Bu âyet-i kerîme, kazâ-i mübremi bildirmekdedir. Kazâ-i mu’allak için de, Ra’d sûresinde;
-“Allahü teâlâ, dilediğini siler, dilediğini yazar” meâlindeki, yirmidokuzuncu âyet-i kerîme vardır.

      Peygamber (s.a.v.) Efendimiz sadaka hakkında şöyle buyurdular, mealen:
   -“Sadaka 70 çeşit belayı önler. Bunların en hafifi cüzzam ve barastır (alaca ten hastalığı).” (Hatib)
Vesselam.

(Visited 4.552 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

““Sadaka 70 Türlü Belayı Savar” Hadisi Şerifi” üzerine 3 yorum.

    1. Rica ederiz Sevgi hanım.
      Tabi ki sitemizdeki hadisi şerifleri ve diğer bilgileri paylaşabilirsiniz.

  1. SORU: Hocam burda ki sadakayı verirken ki niyet nasıl olmalı? şu hastalığım için, şu işim için, belalar ve musibetler için vs.olur mu?
    CEVAP: Sadakayı verirken sadece Allah rızası için verilmelidir. Allahu teala bu niyetle verilen sadakları kabul eder ve o kimseden bu vesile ile bir çok musibetleri geri çevirir veya daha hafif olanı ile geçiştirir.

Bir cevap yazın