“Sana gelen her iyilik Allah’tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir.“ (Nisa/79)

manzara- muhteşem yol“Sana gelen her iyilik Allah’tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir.“ (Nisa/79)
Mezkür ayeti kerimede belirtildiği üzere insana verilen her iyilik Allahu Tealadandır. Yine ayeti kerimede belirtildiği gibi insana dokunan her türlü kötülüğe de nefsi sebeptir. İnsanın nefsinin sebep olmadığı, yaratılıştan verilen özürler veya başkalarının sebep olduğu olumsuzluklar ise, kötülük değil birer imtihan sebebidir. İnsan sabrederse onun sonsuz iyiliğe dönmesine sebep olabilir. İnsanın nefsinin sebep olduğu kötülükler ise, gerek Rabbine karşı işlediği günahlar ve gerekse başkalarına karşı işlediği zulümlerden kaynaklanmaktadır.

Allah’ın(celle celalüh), nimetleri(iyilikleri) insana üç yoldan verilir.
Birincisi, yaratılış vesilesi ile verilenlerdir. İkincisi ise dolaylı yollardan verilen nimetlerdir. Yaratılışla verilen nimetler: Ruhumuz ve onun gözü akıl ve bedenlerimiz. İnsanlar bunlara çalışıp çabalamadan sahip olurlar. Birçok insan bunları Allah’tan bilir. Çok azı da anne babasından ve diğerlerinden bilir ve yaratanını inkâr eder. Aslında bu âlemde türlü nimetin verilmesi veya bazılarının verilmemesi imtihan içindir. Zinhar, daha iyi kul olduğumuz için her türlü nimete sahip olduğumuz sanılmasın hepsi imtihan vesilesidir.
İkinci tür olan nimetler ise dolaylı yollardan verilenlerdir. Bunlar çalışarak elde edilen nimetler veya birilerinin vesilesi ile erişilen nimetlerdir. Bu ikinci tür nimetleri birçok insan sebeplerden bilir ve şirke düşer. Kimisi çalışmasından bilir, kimi ise kendisine vesile olan kimselerden bilir. Allah’tan bilmeyip vesilelerden bilenler müşrik olur.
Üçüncü yoldan verilen nimetler ise İman ve İslam nimetidir. Bu nimete insanın kendisi talip olması gerekir. Bu nimetin karşılığı ise, imtihan için ahirete bırakılmıştır.
“Doğrusu insana(âhirette) çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da yakında(kabir ve kıyamette) görülecektir. (Necm/39,40)

 

(Visited 929 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın