Şefaat Ya Rasûlullah Demek Şirk midir?

cicek-bahar-2Arapça bilmeyen Müslümanların birçoğu
“Şefaat Ya Rasûlallah” sözünü,
“Ya Rabbi bize şefaat et” manasında söyler ve anlarlar.  Bu sözün ne anlama geldiğinin bilincinde olanlar ise, Peygamberimizin(salat ve selam olsun ona), kendisine getirilen salavatları bir meleğin kendisine bildirdiği hadisi şerifine dayanarak Allahu Tealanın,
“Şefaat ya Rasulallah” dua talebini Rasulüne bir vesile ile bildireceğine itikat ederek
“şefaat ya rasulallah” derler.
Allah dilerse kullarının dua isteklerini Rasulüne duyurur. Bu inançla “Ey Allah’ın rasulü kıyamet günü Allah’ın sana vereceği şefaat yetkinle bize şefaat et” manasında “Şefaat ya Rasulallah” demeleri şirk değil, Allah’ın sonsuz ve kusursuz kudretine inanmaktır…
İmdi, bu ham yobaz selefiyeci sapkınlar Müminlerin, Rasulullah’tan kendileri için Allah’a dua etmeleri taleplerini Allahu Tealanın Rasulüne duyurmaktan yana aciz olduğunu mu sanırlar yoksa.?
Yoksa bu ham yobazlar, Allah’ın sonsuz ve kusursuz kudretinden şüphe içindeler mi.?
Bir kimsenin bu konuyu doğru anlayabilmesi için ya ehli sünnet ulemasına teslim olması, onlara inanması lazım, ya da onlar gibi ince ve keskin bir zeka ve anlayışa sahip olması lazım. Bu ham yobaz selefiyeciler de ise her ikisi de bulunmadığı için konuya münkir olup otoyola ters giren sarhoş gibi kendilerinden başka herkesin yanlış yolda olduğunu sanmaktalar…

SORU: Mutezile Mezhebi mensupları ile Vehhabilerin ülkemizdeki uyduları olan kimseler şefaate inanmamaktadır. Kur’an’da Şefaat var mıdır?

CEVAP: Allahu Teala şefaat hakkında Meryem Suresi 87 ve Tâhâ suresi 109’da buyurmaktadır ki, mealen:
– (O gün) Rahmân (olan Allah)’ın katında bir ahd almış olan kimseden başkaları     şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır.” (Meryem – 87)

– “O gün, Rahmân’ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnud olduğu kimselerden başkasının şefaatı fayda vermez.” (Tâhâ-109)

– “Allah, onların geleceklerini de, geçmişlerini de bilir. Onlar ise O’nu ilmen kavrayamazlar.” (Tâhâ- 110)
MAKAM-I MAHMUD:

Allahu Teala Peygamber Efendimize atfen :
-“Rabbinin seni Makam-ı Mahmud’a (övgüye değer bir makama) yükselteceği ümit edilir.” (İsra 79) buyurdu.
Ebu Hureyre’nin rivayetine göre Peygamber (s.a.v.) Efendimize bu ayette zikredilen  Makam-ı Mahmud’dan sual edildi. Resulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
“Bu şefaattir” diye cevap verdi.
(Tirmizi, Tefsir 17 (nr.3136); Beyhaki, Şuabü’l-İman, nr 300). Bir başka hadisi şerifte:

   -“Ey falan! Bize şefaat et, ey falan bize şefaat et diyecekler. Sonunda şefaat etme işi bana kalacak. İşte makam-ı Mahmud budur.” (Buhari, Tefsir 11; zekat 52)

N O T :
Bir Müslümandan Dua İstemeyi, Allahtan Başkasına İbadet Etmekle Karıştıran Ahmak Selefiyeciler İçin Açıklama:
Bu selefiyeciler o kadar ahmak ki, bir Müslümandan dua istemek ile Allah’tan başkasına ibadet etmeyi birbirine karıştıracak kadar anlayış özürlüler maalesef. Bunun için şu menkıbeyi naklediyorum:
Eshabtan birisi Peygamberimize gelerek,
– “Ey Allahın Rasulü! Cennetlik olmam için bana dua et.” der.
Rasulullah(s.a.v.):
– “Tamam dua edeyim de, bari sen de namaz kılarak bana yardımcı ol.” buyuruyor.
Şimdi bu durumda Rasulullahtan dua isteyen sahabi -haşa- müşrik mi oldu?
Tabi ki hayır. Ya da Peygamberimiz -haşa- onun küfrüne razı mı oldu? Tabi ki böyle bir düşünceyi benimsemek bile küfürdür.
Böylesine kıt anlayışlılara Rabbim hidayet ve anlayış versin.
Yazıklar olsun böyle eksik anlayıp da müminlere küfür atfeden sapıklara.

 

(Visited 2.071 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Şefaat Ya Rasûlullah Demek Şirk midir?” üzerine 5 yorum.

 1. “Ey Allah’ın rasulü kıyamet günü Allah’ın sana vereceği şefaat yetkinle bize şefaat et” demek Resullullah’a dua etmek demektir. ” Başkasına dua etmek ona ibadet etmek demektir. “De ki: “Allah’ı bırakıp yalvardığınız [varlıklar]a tapmaktan men olundum” (Enam 56, Mümin 66)
  Şu açık ayetler sana bir şey ifade etmiyorsa Allah selamet versin
  “De ki: “Ben sadece Rabbime dua ederim ve O’na kimseyi ortak koşmam De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.” De ki: “Gerçekten beni Allah’a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla O’ndan başka sığınacak kimse de bulamam.”(Cin 72/20,21,22)

  1. Başkasına dua etmeyi neden yanlış anlıyorsun a kardeşim. O ayetleri sizden mi öğreneceğiz ne anlama geldiğini.? Birinden dua istemek ile birine ibadet etmeyi neden karıştırıyorsunuz.? Niçin sizin anlayışınız hep eksik kalıyor.?
   Eshabtan birisi Peygamberimize gelerek,
   – “Ey Allahın Rasulü! Cennetlik olmam için bana dua et.” dediğinde, Rasulullah(s.a.v.):
   – “Tamam dua ederim de, sen de namaz kılarak bana yardımcı ol.” buyurmuştur.
   Şimdi o durumda Rasulullahtan dua isteyen sahabi -haşa- müşrik mi oldu.?
   Ya da Peygamberimiz, -haşa- sizin anladığınıza göre onun küfrüne razı mı oldu?
   Yazık, çok yazık ki sizin gibi yanlış anlayanlar hiç de az değil. Keşke eleştirip inkar etmeden önce “şu husus iyi anlaşılmadı açıklar mısınız” diyebilseydiniz.

  2. Hocam bu bidat ehline ne kadar dil dökülse anlamazlar. Biz bu bidat ehline kanmiyoruz sizin sayenizde. ALLAH sizi başımızdan eksik etmesin ALLAH’a emanet olunuz.

  3. Bir de islam ahlaki kitabında bir şiir var yukardaki adama ibret olsun:

   Bir parça kandan yaratıldın unutma kendini.
   Haddini aşma, âlimle bir tutuma nefsini.
   Hz Muhammed Mustafa alime yapılan hürmeti.
   Kendine hürmet etmiş gibi olur diye beyan etti.
   Vesselâm.

Bir cevap yazın