Şeytana Teşekkür Etmek

Bekir Abdullah….31.07.2018

Eûzü billâhimineş-şeytânir-racîm.
(Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım).

– “Ey insanlar, bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin; fakat şeytanın adımlarına uymayın! Çünkü o sizin açık bir düşmanınızdır.” (Bekara/Âyet:168)
– “Ey iman edenler, topluca barışa girin ve şeytanın adımlarına uymayın; çünkü o, sizin aranızı açan belli bir düşmandır.”  (Bakara/208)

Ayeti kerime ve hadisi şeriflere göre şeytan Allahu Tealanın ve müminlerin düşmanıdır. Ondan asla Adem oğluna iyilik gelmez.
Teşekkürün anlamı, iyilik eden kimseye minnet duygusunu ifade eden sözcüktür. Allahu Tealanın iyilikleri için teşekkür O’na şükür ve O’na kulluk yapmak vekemal sıfatları ile O’nu övmektir.
Şeytana teşekkür ne anlama gelir?
Şeytan, Allahu Tealanın lanetlediği bir mahluktur. Allahu Tealanın lanetlediği bir mahluku övmek ona minnet duymak, Allahu Tealayı yalanlamak anlamına geleceği için küfür alametidir.

(Visited 199 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Şeytana Teşekkür Etmek” üzerine 2 yorum.

Bir cevap yazın