Şeytanla Güreşen Abid

Eski devirlerde Beni İsrailden odunculukla geçinen, bir âbid vardı.

Bulunduğu yerin yakınındaki bir yerin ahalisi, kutsal diye kabul ettikleri bir ağaca taparlar, ondan meded beklerlerdi.

Âbid, bir gün: «Şunların İlah diye taptıkları ağacı kesip odun edeyim, bir kavmi Allah’a isyandan kurtarmış olurum» diye düşünerek Allah rızası için ağacı kesmeye karar verdi.

Dağa doğru giderken karşısına acaip pis suratlı bir şahıs çıkarak nereye gittiğini sordu. Âbid :

– Halkın İllah diye taparak Allah’a isyan ettikleri ağacı kesmeye gidiyorum, dedi. Pis yüzlü kişi :

– Ben şeytanım… O ağacı kesmene izin vermiyorum, deyince Âbid, şeytana çok kızmıştı.

Öldürmek için hücum ederek yere yatırdı ve üzerine oturup hançerini boğazına dayadı.

Şeytan âbide:

– Ey âbid, sen beni öldüremezsin. Allah bana kıyamete kadar yaşama izni verdi. Fakat gel o ağacı kesme, seninle anlaşalım. Ben sana her gün bir altın vereyim, sen de ağacı kesmekten vazgeç. Hem el ağaca tapıyormuş, günah işliyormuş senin ağacı kesmen ne  neye yarar? Onlar başka bir ağaç bulur ona taparlar, altınını al işine bak, dedi.

Adam şeytanı bırakmıştı. Şeytan adama, akşam yatıp sabahleyin yastığının altına bakmasını söyledi ve anlaşarak ayrıldılar.

Abid akşam yatıp sabahleyin yastığının altına baktığında, altını gördü. Memnun olmuştu. Böyle bir süre devam etti adamın altınları çoğaldı ve adamın içi Allah sevgisinin yerine para hırsı ile doldu.. Şeytanın beklediği an bu an idi.  Artık adamın yastığının altına altın koymayı kesmişti. Adam kızıp baltasını aldığı gibi ağacı kesmeye gitti. Fakat yolda yine şeytanla karşılaştı. Adam şeytana bir hayli kızmıştı. Görünce:

– Seni sahtekâr seni, kandırdın beni değil mi, diyerek üzerine hücum etti.

Fakat evvelkinin tam tersine bu sefer şeytan adamı tuttuğu gibi altına aldı. Adam şaşırmıştı. Bu nasıl hâl der gibi şeytanın yüzüne bakıyordu. Şeytan pis bir kahkaha attı ve:

– Hayret ettin değil mi? Niçin bana yenildiğinin sebebini söyleyeyim: Dün sen Allah rızası için ağacı kesmeye gidiyordun. Seni değil ben, dünyadaki bütün şeytanlar bir araya gelsek yine yenemezdik. Lâkin şimdi Allah rızası için değil de, sana altını vermediğim için kızdığından gidiyorsun. İşte o yüzden bana mağlup oldun ve artık sen beni yenemezsin, dedi.

DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın