Sümer(li)lerin Mezepotamya’ya Göç Sebepleri

12 Mayıs 2015, 02:57 · Kazım Mirşan16 Aralık 2012, 01:13 · 

Sümer(li)lerin Mezopotamya’ya göç nedenleri

Sümerlerin Orta Asya’dan Mezopotamya’ya gelmelerinin sebebini ise bir Sümer uzmanı (Sümerolog) olan Leonard W. King’ten dinleyelim:

“Türkistan’da Anau’da (Merv yakınındadır) Amerikalı Raphael Pumpelly başkanlığında yapılan kazılar ve Berlinli Dr. Hubert Schmidt yönetimindeki araştırmalar, Sümerlerin ana yurtlarının Babil ovalarının doğusundaki dağların daha ötesinde (Türkistan) aranması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Aşkabat yanındaki bu kazılar tarihten önceki bir takım ileri kültür yapıtlarını ortaya koymuştur ki bunlar, İran yaylasının batısındaki (Mezopotamya) ilk kültürlerle son derece büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu kazılardan anlaşıldığına göre, Türkistan’daki iklim değişiklikleri (yani kuraklıklar) nedeniyle büyük oranda göçler olmuştur. Bu kıtlık yüzünden göçler çağı, Sir Aurel Stein’in Doğu Türkistan’da Hoten ve Taklamakan kumluklarında yaptığı araştırmalarla da pekiştirilmiştir.”

Göç yolları

Sümerlerin Orta Asya’dan Mezopotamya’ya hangi yolu kullanarak geldikleri hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. E. A. Speiser, onların Doğu’dan (yani Türkistan) deniz yolu, Kramer ise Doğu’daki dağlık bölgelerden (Altaylar, Tanrı dağları…) kara yolu ile geldiklerini ileri sürmektedir.

Burada Kramer’in görüşünün daha isabetli olduğu söylenebilir. Çünkü Sümerlerin Mezopotamya’ya geldikleri devirde -onların göç tarihi olarak yukarıda M. Ö. 5000, 4000 ve 3500 rakamları zikredilmişti- engin sularda hareket kabiliyetine sahip olan dayanıklı ve gelişmiş gemiler henüz inşa edilmemişti. Dolayısıyla onlar Mezopotamya’ya kara yolu ile gelmiş olmalılar diye düşünülebilir.

Dr. Bahattin DARTMAN’ın
“YAZININ KEŞFİ KONUSUNA DİNÎ METİN VE ARKEOLOJİK BULGULAR ÇERÇEVESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM” adlı makalesinden alınmıştır.

(Visited 77 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın