Tarikatların Bağımsızlık Hareketlerindeki Yeri ve Önemi

Yazan: Bekir Abdullah
🕌😌

Ehl-i Sünnet Tarikatı müntesipleri Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu, Avrupa ve Hind diyarlarının manevi fethinde birer Alperen olmuşlar Batı Türkistan ve Kuzey Kafkasya’da ki Rus yayılmacılığı ve sömürgeciliğine karşı direnişler ve Milli Bağımsızlık Hareketlerinde çok büyük ve önemli roller oynamıştır. Doğu Türkistan coğrafyasında yaşayan Uygur Türkleri başta olmak üzere bütün Müslüman halklara manevi güç, işgalcilere karşı bir savunma dayanağı olmuşlardır. Bu tarikatlar Müslümanlara karşı hizmeti varlık sebepleri olarak kabul etmişlerdir.
Bu gücü gören Haçlı İngiliz ve Yahudi Siyonistler, bu tarikatların sahtesini üreterek Afganistan’ın işgali için Topal Şeyhi, Irak’ın işgali için Kesnizani’yi, Türkiye’nin bölünmesi için Fetö gibi hainleri kullanarak toplumun tarikatlara olan bakış açısını bozmuşlardır.
Kafirlerin oyununa gelmemek için doğru bilgi kaynağı olan Ehl-i Sünnetten sapmamalıyız…

Vesselam.

(Visited 113 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın